OGLASI

nadzornik/ca u np skadarsko jezero
JP ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE PODGORICA
Vranjina
22/02/2021

OPIS POSLA

Datum oglasa
22/02/2021
Poslodavac
JP ZA NACIONALNE PARKOVE CRNE GORE PODGORICA
Adresa
TRG BEĆIRBEGA OSMANAGIĆA 16
Opština
PODGORICA
Naziv radnog mjesta
nadzornik/ca u np skadarsko jezero
Radno iskustvo
Sa radnim iskustvom
Mjesto rada
Vranjina
Radno iskustvo
12
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Radni mjesečni broj sati
40
Radna mjesečna zarada
283
Rad u smjenama
Rad na terenu
Smještaj
Nije obezbijeđen
Ishrana
Organizovana
Prevoz
Obezbijedjen
Probni rad
3
Tip prijave
Oglas
Rok prijave
8
Napomena
Pored opštih uslova kandidati su u obavezi dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova za oglašeno radno mjesto, i to: -Viša ili srednja školska sprema, - da ispunjavaju uslove iz Zakona o zaštiti lica i imovine, - pasivno znanje jednog stranog jezika - 1 godina radnog iskustva. Prijavu i CV sa kompletnom dokumentacijom u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostaviti na arhivu Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore - Trg Vojvode Bećir - bega Osmanagića br. 16 - Podgorica.
Naziv zanimanja
SŠS-IV
Broj prijave
202892100028
Broj izvršilaca
3
Vještine
Zaštitar/ka lica i imovine
Zanimanja

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020-601-015
Email
npcg@nparkovi.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)