OGLASI

Nastavnik/ca matematike
JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA U GOLUBOVCIMA
Golubovci
01/05/2024

OPIS POSLA

Datum oglasa
01/05/2024
Poslodavac
JU SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA U GOLUBOVCIMA
Adresa
GOLUBOVCI - SREDNJOŠKOLSKA BROJ 1
Opština
GOLUBOVCI
Naziv radnog mjesta
Nastavnik/ca matematike
Radno iskustvo
Položen stručni - pripravnički ispit
Mjesto rada
Golubovci
Dužina zaposlenja
Na određeno vrijeme
Rok trajanje
0 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto
Upražnjeno
Radno vrijeme
Puno
Nedjeljni broj radnih sati
40
Radna mjesečna zarada
700
Raspored radnog vremena
Rad u smjenama
Smještaj
Nije obezbijeđen
Probni rad
3
Tip prijave
Konkurs
Rok prijave
15
Napomena
- Puno radno vrijeme, a najduže do 31.08.2024.godine - Ljekarsko uvjerenje, - Crnogorsko državljanstvo. JU Srednja mješovita škola Golubovci Adresa: Srednjoškolska 1 Golubovci, Zeta Kontakt tel: 020 255 121 Vrši ispravku konkursa objavljenog na dan 19.04.2024.godine u dnevnoj štampi i na sajtu ZZZCG, za radno mjesto nastavnik/ca matematike, u odnosu na dio oglasa koji se odnosi na broj izvršilaca, treba da stoji 3 izvršioca, a ne 1 izvršilac. Ostali uslovi konkursa ostaju nepromijenjeni.
Naziv zanimanja
Matematičar
Broj prijave
202892400107
Broj izvršilaca
3
Vještine
Licenca za rad u obrazovno-vaspitim ustanovama
Zanimanja
Matematičar

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon
020/255-121
Email
skola@smsgolubovci.edu.me

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

 • Crnogorsko državljanstvo
 • Punoljetstvo
 • Zdravstvena sposobnost
 • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
 • Ima položen stručni ispit za rad u državnim organima ( izuzetno, radni odnos u državnom organu može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)
 • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

 • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
 • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
 • Uvjerenje o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavmom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata. Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime, adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radno mjesto i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava.