Konkurs za pripravništvo pri Evropskom organu za rad

17/05/2024

Evropski organ za rad objavio je konkurs za pripravništvo pri Evropskom organu za rad za 2024 – 2025. godinu.

Pripravništvo može trajati najmanje šest, a najviše 12 meseci. Početak pripravništva je predviđen za 1. ili 16. oktobar 2024. godine.

Kriterijumi za ispunjavanje uslova odnose se na državljanstvo, univerzitetsko obrazovanje i znanje jezika.

Više informacija u vezi sa pripravništvom pri Evropskom organu za rad možete pronaći na internet stranici: ELA Traineeship Call 2024-2025

Rok za prijavu je 31. maj 2024. godine u 12:00 (CET).