Korona smanjila potražnju za radnom snagom

28/01/2021

Pobjeda, 28.januar 2021. godine

PODGORICA U Crnoj Gori je na kraju prošle godine bilo 47.509 nezaposlenih, pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje. Stopa nezaposlenosti je na kraju prošle godine iznosila20,48 odsto. Zavod je u prošloj godini evidentirao 13,66 hiljada novozaposlenih. Istovremeno, u tom periodu oglašeno je 22.731 slobodno radno mjesto. Ove sedmice, u odnosu na prethodnu, zabilježen je ipak blagi pad nezaposlenosti.

EVIDENCIJA

Budući da se od 15. januara više od 3.250 visokoškolaca sa evidencije nezaposlenih uključilo u Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u toku je postupak prestanka vođenja zvanične evidencije za njih.Stopa registrovane nezaposlenosti opala je na 19,83 odsto. Zavod za zapošljavanje je centralna institucija na crnogorskom tržištu rada i osnovna uloga je da posreduje između poslodavaca i tražilaca zaposlenja. Kroz oglašavanje slobodnih radnih mjesta, odnosno, informisanje i savjetovanje Zavod najčešće pomaže mladima da dođu do zaposlenja i steknu znanje i iskustvo koje će im koristiti kasnije u karijeri.

U prošloj godini, tražnja za radnom snagom posmatrana kroz prijavljivanje slobodnih radnih mjesta, kao jedan od osnovnih pokazatelja apsorpcione moći tržišta, odnosno mogućnosti zapošljavanja, je manja u odnosu na prethodni period. U 2020. godini poslodavci su Zavodu za zapošljavanje prijavili 22.731 slobodno radno mjesto. U odnosu na 2019. godinu oglašeno je 9.613 slobodnih radnih mjesta manje ili 29,72 odsto (u 2019. godini oglašeno je 32.344 slobodnih radnih mjesta). Učešće tražnje nekvalifikovane i polukvalifikovane radne snage (I i II sss) u ukupnoj tražnji je manje, kako relativno u odnosu na prethodni period, tako i nominalno, učešće kod srednjeg obrazovanja se relativno povećalo sa 41,80 odsto na 42,38 odsto dok se nominalno smanjilo za 3.888 lica. Kod visokog obrazovanja broj oglašenih slobodnih radnih mjesta se nominalno povećao za 408 oglasa. Poslodavci i dalje, dominantno, traže radnike na određeno vrijeme. Od ukupnog broja oglašenih radnih mjesta u 2020. godini, u 6,18 hiljada oglasa traženi su nekvalifikovani ili polukvalifikovani radnici, a u 9,63 hiljade lica sa srednjoškolskim zanimanjima. Poslodavci su od početkagodine tražili i 6,92 hiljade radnika sa fakultetskim diplomama, računajući i 106 magistara i 94 doktora nauka.

POSREDOVANJE

Pored posredovanja, Zavod ima i korektivnu ulogu. To znači da omogućava dodatnu podršku grupama koje imaju otežan pristup tržištu, kao i poslodavcima kojima zapošljavanje neiskusnih radnika predstavlja dodatan izdatak zbog obuke i slabijeg kvaliteta rada novozaposlenih. Mladi ljudi nerijetko usljed neposjedovanja dovoljnog radnog iskustva, a nekada i nerealnih očekivanja, koja razvojno pripadaju njihovom uzrastu, spadaju u grupu nezaposlenih koji imaju poteškoće prilikom pronalaska zaposlenja. Upravo uloga Zavoda je da kroz programe aktivne politike zapošljavanja ovo omogući. Naime, Zavod za zapošljavanje, kao i sve evropske nacionalne službe za zapošljavanje, analizira potrebe i karakteristike ciljne grupe nezaposlenih i razvija programe, koji im omogućavaju sticanje znanja, vještina i kompetencija važnih za pronalazak i zadržavanje zaposlenja. Na primjer, kroz sistem obrazovanja odraslih nezaposlenima se omogućava sticanje stručne kvalifikacije, kroz programe osposobljavanja za rad kod poslodavca i osposobljavanja za samostalan rad, stiče se radno iskustvo i tome slično. Preko Zavoda je u prošloj godini zvanično angažovano 1,71 hiljada nekvalifikovanih i polukvalifikovanih radnika, 6,73 hiljada sa diplomom srednje škole i 4,98 hiljada visokoškolaca, od čega 227 magistara i šest doktora nauka.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.