Lista kandidata za članove Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

07/06/2024

U skladu sa članom 6 Uputstva o postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija za članove radnog tijela Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (Bilten Zavoda, br.44), Zavod objavljuje listu kandidata koji su predloženi za članove Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, po javnom pozivu, br. 07-117/24-2813 od 27.05.2024. godine.

Listu kandidata možete preuzeti ovdje.