Lista kandidata za predstavnika NVO sektora

22/12/2020

Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana komisije za ocjenu predloga projekata koji je bio otvoren do 10.12.2020.godine.

Listu kandidata za člana Komisije za ocjenu predloga projekata po javnim pozivima za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za finansiranje grant šema, za period 2021/2023. godine možete preuzeti ovdje.