Međunarodna saradnja

Zavod za zapošljavanje Crne Gore njeguje međunarodnu saradnju s državama u regionu, koja je formalizovana potpisivanjem bilateralnih sporazuma sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Makedonijom i Srbijom. Pored toga, ZZZCG je potpisnik bilateralnih sporazuma s nacionalnim službama za zapošljavanje Njemačke i Mađarske. Predmeti ovih sporazuma se odnose na razmjenu informacija sa tržišta rada, razmjenu iskustava dobijenih primjenom nacionalnih zakonodavstava u oblasti tržišta rada i zapošljavanja, pripremu međunarodnih projekata, organizovanja stručnih skupova, itd.


small globe

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je potpisnik »Smjernica o osnivanju Centra Javnih službi za zapošljavanje država Jugoistočne Evrope/CPESSEC«, koji je osnovan 2007.godine. CPESSEC okuplja javne službe za zapošljavanje iz deset država: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bugarske, Rumunije, Turske i Mađarske. Saradnja se odvija kroz realizaciju zajedničkih projekata, razmjenu statističkih i drugih informacija sa tržišta rada, organizovanje tematskih konferencija. Obzirom da su pet potpisnica članice Evropske unije, njihova iskustva predstavljaju dragocjeni resurs za pripremu ostalih članica za prijem u punopravno članstvo. Predsjedavanje Centrom rotira na godišnjem nivou. Zavod za zapošljavanje Crne Gore je predsjedavao Centrom tokom 2013.godine. Zavod je uspješno organizovao dvije međunarodne konferencije, u Budvi i u Baru, na kojima su se okupili direktori i eksperti iz svih država članica CPESSECa, kao i predstavnici nekoliko međunarodnih institucija s kojima Zavod blisko sarađuje. U okviru predsjedavanja Centrom, u saradnji s kolegama iz država članica pripremljen je Statistički bilten, u kojem su na jednom mjestu objedinjeni relevantni statistički podaci sa tržišta rada država CPESSECa za period od 2003-2012 godine. Zavod učestvuje u izradi godišnjih statističkih izvještaja, koje priprema predsjedavajuća država, na osnovu podataka koje dostavljaju države članice.


Od osamostaljenja, Zavod za zapošljavanje Crne Gore je član Svjetske asocijacijacije javnih službi za zapošljavanje/WAPES. Članstvo u ovoj organizaciji pruža mogućnost da Zavod uspostavi kontakte i saradnju s javnim službama za zapošljavanje i partnerima ove organizacije u cijelom svijetu. Predstavnici Zavoda su učestvovali u radu svjetskih kongresa i na skupštinama WAPESa, kao i na regionalnim tematskim događajima.


Zaposleni u Zavodu su uključeni u projekte čiji je korisnik Crna Gora, kao što su IPA projekti, projekti Evropske fondacije za obuku/ETF, UNDP, Međunarodne organizacije rada/ILO, TEMPUS projekte posredstvom Univerziteta Crne Gore, Savjeta za regionalnu saradnju, Britanskog Savjeta i drugih.

Obzirom da se Crna Gora, a time i Zavod za zapošljavanje Crne Gore priprema za članstvo u Evropskoj uniji, saradnja sa državama iz okruženja i članicama EU je veoma bitna. Korišćenjem IPA i drugih fondova povećavaju se kapaciteti zaposlenih u Zavodu, kako bi što kvalitetnije pružali usluge svim korisnicima.

Zavod se priprema za ulazak na evropsko tržište rada, što će našim nezaposlenima omogućiti da, u skladu sa svojim kvalifikacijama i kompetencijama, konkurišu na raspoloživa radna mjesta kod stranih poslodavaca. Sa druge strane, poslodavcima iz Crne Gore se otvaraju mogućnost da sa evropskog tržišta rada obezbijede nedostajuće kompetentne radnike. U tom smislu, Zavod se u saradnji s partnerskim državama priprema za pristup evropskoj mreži EURES (Evropska mreža službi za zapošljavanje).