Memorandumom o saradnji ka unapređenju socijalne inkluzije Roma/kinja i Egipćana/ki

29/01/2024

Predstavnici ministarstava ljudskih i manjinskih prava, rada i socijalnog staranja, zdravlja i Zavoda za zapošljavanje potpisali su danas Memorandum o saradnji u oblasti socijalne inkluzije Roma/kinja i Egipćana/ki u Crnoj Gori u cilju lakšeg pristupa zapošljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti te populacije.

Uz prisustvo ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Gjeke, ministarke rada i socijalnog staranja Naide Nišić, ministra zdravlja dr. Vojislava Šimuna i direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Gzima Hajdinage, potpisivanjem ovog memoranduma nastavlja se angažovanje saradnika/ca u sistemu socijalne inkluzije.

Ministar Gjeka je podsjetio da je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava prije par dana potpisalo ugovore sa saradnicima/cama u socijalnoj inkluziji za oblast socijalne, zdravstvene zaštite i zapošljavanja za narednih 12 mjeseci.

„Korak dalje je potpisivanje današnjeg Memoranduma u cilju poboljšanja socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma, Romkinja, Egipćana i Egipćanki u Crnoj Gori kroz izgradnju inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva“, naveo je Gjeka u PR Centru.

Prema njegovim riječima, saradnici/ce u socijalnoj inkluziji romske i egipćanske populacije doprinose u komunkaciji njihovih potreba i spona su između sistema i zajednice.

„Nadam se da će sve veći broj aktivista i aktivistkinja prepoznati značaj svog doprinosa u punoj inkuziji svoje zajednice u crnogorskom društvu“, istakao je Gjeka.

Poručio je saradnicima i saradnicama u sistemu socijalne inkluzije da ostanu „prva ruka pomoći onima koji su u stanju potrebe“.

„Svi smo svjesni kolika je vaša odgovornost i značaj onoga za šta se zalažete. Svojim radom ostanite primjer drugima da i oni počnu razmišljati o načinima podrške punoj uključenosti romske i egipćanske zajednice u društvo, a Ministarstvo će iz okvira svoje nadležnosti nastojati da ostane podrška svim inkluzivnim inicijativama“, naveo je Gjeka.

Ministarka rada i socijalnog staranja, Naida Nišić, izražavajući svoje zadovoljstvo povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava, istakla je važnost saradnje i predanog rada saradnika i saradnica u ostvarivanju socijalne inkluzije.

Ministarka je ukazala na izvanrednu ulogu saradnika u centrima za socijalni rad, naglašavajući da su upravo oni oslonac sistema inkluzije.

“Naš cilj nije samo inkluzija kao poseban pojam, već stvaranje društva u kojem su svi građani Crne Gore ravnopravni. Potpisivanjem ovog Memoranduma, otvaramo vrata naših institucija za zapošljavanje saradnika i saradnica, koji su svojim predanim i posvećenim radom zavrijedili pažnju naših kolega i koleginica u centrima”, istakla je ministarka Naida Nišić.

Ministar zdravlja dr Vojislav Šimun rekao je da Memorandum o saradnji podrazumijeva obavezu uvođenja saradnika u zdravstvenim ustanovama, a samim tim i stvaranje preduslova za veću inkluziju i podizanje nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite pripadnicima ove populacije.

„Saradnici će biti spona između pacijenata i zdravstvenih radnika, obezbjeđujući bolju komunikaciju i povezanost, ali i kontinuitet i integraciju ovih lica u zdravstveni sistem“, pojasnio je Šimun.

Ukazao je da je Ministarstvo zdravlja već preduzelo određene korake kako bi obezbijedilo dostupniju zdravstvenu zaštitu na svim nivoima za pripadnike romske i egipćanske populacije, bez obzira na to da li imaju regulisan status u državi.

„Shodno tome, zdravstvene ustanove su dobile obavezujuće uputstvo o načinu pružanja zdravstvene zaštite, kako se ne bi dešavalo više da neko ostane uskraćen za bilo koju uslugu u zdravstvenim ustanovama“, rekao je Šimun.

Najavio je da je u planu da, kroz osnaživanje savjetovališta u domovima zdravlja, u Ministarstvu rade na edukaciji i boljoj infomisanosti pripadnika romske i egipćanske populacije o zdravim stilovima života, prevenciji bolesti, kao i zaštiti od zaraznih i polno prenosivih bolesti.

„U fokusu će biti i mnogobrojne kampanje i edukativne aktivnosti, pa sam uvjeren da će sve to da doprinese značajnom unaprjeđenju kvaliteta zdravstvene zaštite za ovu kategoriju stanovništva“, poručio je Šimun.

Direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Gzim Hajdinaga, naglasio je važnost potpisivanja Memoranduma ne samo za Romsku i Egipćansku (RE) zajednicu, već za čitavu državu.

“Imam privilegiju da se prisjetim potpisivanja Dekade Roma 2000. godine u Budimpešti. Međutim, svaki napor ostaje nedovršen ukoliko ne zatvorimo krug. Današnje okupljanje predstavlja nastavak tog procesa, ali sa jasnom odlučnošću da svakodnevno radimo na poboljšanju socio-ekonomskog statusa romske i egipćanske zajednice u državi. Zavod za zapošljavanje će istrajati u svojoj misiji kako bismo zajedno prošli ovaj put do kraja, te kako bismo Crnu Goru prikazali kao državu u kojoj svi građani stoje jednaki pod istim suncem“, istakao je Hajdinaga.