Ministar Kemal Purišić u radnoj posjeti Zavodu za zapošljavanje

23/03/2017

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić boravio je, sa saradnicima, u radnoj posjeti Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

Direktorica Zavoda za zapošljavanje Vukica Jelić upoznala je ministra Purišića sa svim aktivnostima koje sprovodi Zavod u cilju efikasnog posredovanja pri zapošljavanju.

Ministar Purišić upoznat je sa aktivnostima Zavoda na povećanju zapošljivosti, kao i sa aktivnostima obuke radne snage za prestojeće sezonske poslove, kroz aktivne mjere zapošljavanja.

Pored navedenih aktivnosti direktorica je istakla uspješnu saradnju Zavoda i Ministarstva, posebno u cilju smanjenja broja zaposlenih u dijelu sive ekonomije, kao i efikasno sprovodjenje projekata kroz IPA program.