Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu

01/03/2016

Dana, 21. januara održan je radni sastanak sa učesnicima Pilot programa »Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu«, na kojem su sumirani rezultati dosadašnjih aktivnosti i predstavljeni planovi budućih.

Na sastanku je zaključeno da su učesnici stekli preduzetnička znanja i specifične poslovne vještine izrade projektnih aplikacija, upravljanja i implementacije projekata, organizovanja klastera i klasterskog umrežavanja subjekata privređivanja. Stečena znanja uspješno primjenjuju u praksi što potvrđuju dosadašnji rezultati.

IMG_3246

Razrađeno je više od 220 projektnih ideja, što premašuje očekivane rezultate na ovom planu. Projektne ideje se odnose na zapošljavanje i pokretanje sopstvenog biznisa, posebno mladih, žena, pripadnika populacije Roma i Egipćana i lica sa invaliditetom. Kod razrade ideja ostvarena je saradnja sa Investiciono-razvojnim fondom, opštinama, biznis centrima, centrima za socijalni rad, školama, turističkim organizacijama, nevladinim i drugim organizacijama.

Projektnim predlozima se apliciralo za dodjelu sredstava kod nacionalnih i međunarodnih fondova, pri čemu se 12 projektnih aplikacija odnosi samo na EU fondove, tako da se zaključilo da su i u ovom segmentu premašeni očekivani rezultati programa.

Sprovedene aktivnosti na formiranju tri klastera, u Kolašinu i Mojkovacu za poljoprivredne proizvode, prvenstveno za kolašinski sir, rakiju, kajmak i med; u Plužinama, Šavniku i Žabljaku za proizvodnju i plasman stočarskih poljoprivrednih proizvoda i u Rožajama za pčelarske proizvode, ukazuju da će rezultirati ostvarenjem projektovanih ciljeva.

Podsjećamo da je polazeći od potrebe ublažavanja negativnih posljedica prolongiranog zapošljavanja visokoobrazovanih lica, Zavod u aprilu prošle godine za 50 visokoškolaca, počeo sa realizacijom programa stimulisanja zapošljavanja »Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu«. Ovim programom obuhvaćena su lica životne dobi do 30 godina, sa stečenim visokim obrazovanjem, radnim iskustvom u nivou obrazovanja, naprednim poznavanjem rada na računaru i engleskog jezika. Stimulišući zapošljavanje mladih u opštinama prebivališta, programom su obuhvaćena po dva nezaposlena lica iz svih opština.

Kako je obezbjeđivanje kvalitetne radne snage kroz razvoj vještina potrebnih za uspješno poslovanje, jedan od prioritetnih zadataka Zavoda, realizacijom programa za mlade uspješno se odgovora ovom zadatku.