Projekat za mlade

21/12/2015

U okviru podrške prioritetima i ciljevima Nacionalne i lokalnih strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa Zavod, za 50 mladih nezaposlenih lica, sa stečenim visokim obrazovanjem realizuje Pilot program »Mladi su naš potencijal, pružimo im šansu.

Program se sprovodi s ciljem podrške mladima u rješavanju problema nezaposlenosti kroz podizanje njihovih preduzetničkih kapaciteta; razvoja ljudskih resursa i stvaranja uslova za osnivanje i razvoj Centara za mlade, kao i podsticaja razvoja partnerskog pristupa u rješavanju problema iz oblasti zapošljavanja, osnivanjem lokalnih timova zapošljavanja.

U proteklom periodu realizovan je prvi, teorijski dio Programa koji je obuhvatao tri modula: podizanje preduzetničkih znanja i vještina; razvijanje znanja i vještina izrade projektnih aplikacija, upravljanja i implementacije projekata; i razvijanje znanja i vještina potrebnih za klastersko povezivanje subjekata privređivanja. Pored navedenog sprovedene programske aktivnosti bile su usmjerene i na stvaranje preduslova za inovativan pristup radu sa nezaposlenima, s akcentom na mlada lica.

Drugi dio programa je praktični u kom će se primjenjivati stečena znanja i u toku je izrada 200 projektnih ideja.