Mustafić na CPESSEC-u: Neophodni novi programi usaglašeni sa potrebama poslodavaca

24/10/2019

Kreiranje novih i prilagođavanje posebnih programa,  prema identifikovanim potrebama poslodavaca, veći finansijski podsticaji i intezivnija saradnja sa svim relevantnim akterima na tržištu rada doprinijeli bi boljem privrednom ambijentu za poslovanje domaćih poslodavaca i poboljšanju uslova rada za radnike. Javne službe za zapošljavanje zato bi i ubuduće trebalo da se trude da olakšaju poslodavcima snalaženje na promjenljivom tržištu rada, da ih češće obilaze, te da im pruže podršku u kreiranju i vođenju kadrovske politike. To je ocijenio direktor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Suljo Mustafić na konferenciji Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope (CPESSEC), koja je održana u Sarajevu, u sklopu predsjedavanja Bosne i Hercegovine radom CPESSEC-a.

Screenshot_20191023_133021

-Za poslodavce koji imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika, Zavod za zapošljavanje će i ubuduće finansijski učestvovati u troškovima obuke nezaposlenih, za konkretna radna mjesta – kazao je Mustafić tokom Direktorske konferencije »Afirmativne mjere i programi za poslodavce« i dodao da je cilj Zavoda da pomaže i podstiče zapošljavanje svih lica, a posebno onih iz kategorije teže zapošljivih. 

Prezentujući najznačajnije aktivnosti institucije direktor je saopštio da je Zavod u prethodnoj godini realizovao brojne programe za nezaposlene, bez praktičnih znanja i vještina, a koji ciljaju na punu zaposlenost i ublažavanje nesklada između ponude i tražnje.

IMG-ed9027ff6fe990e378f31fa0bfe17d0a-V

Pored direktora Mustafića u delegaciji Zavoda, prethodna dva dana, bile su i pomoćnica direktora za Sektor isplate iz oblasti zapošljavanja Svetlana Krgović kao i savjetnica za informisanje Danka Rabrenović.

Stručni dio konferencije održan je na temu »Efikasnost aktivnih mjera tržišta rada, s posebnim naglaskom na programe samozapošljavanja«. 

IMG_20191024_093031_2

-Sva raspoloživa sredstva iz budžeta su usmjerena za realizaciju ideja po Inoviranom programu za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori. Finansirani su krediti vrijedni 315.000 eura, čime je omogućeno otvaranje 63 nova radna mjesta – precizirala je pomoćnica direktora ZZZ Svetlana Krgović na konferenciji i istakla da je interesovanje izuzetno odnosno da su za kreditno otvaranje novih radnih mjesta i dalje zainteresovani nezaposleni svih obrazovnih profila i iz svih crnogoskih opština. 

-Tim programom, kao i drugim programima samozapošljavanja Zavoda, doprinjeće se smanjenju stope nezaposlenosti. Nedavno je započet Program grantova za samozapošljavanje,  koji će trajati do 2021. Zavod je 14.oktobra 2019. objavio prvi Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava od 3.000 do 7.500 eura koja planira da dodijeli za minimum 400 korisnika grantova za samozapošljavanje. To je prilika za sva nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda najmanje šest mjeseci na dan objavljivanja Poziva, sa naglaskom na mlade, žene i dugotrajno nezaposlene da počnu svoj biznis – podsjetila je Krgović i dodala kako vjeruje da će Zavod uspjeti da podrži što više novih početnika u biznisu, posebno u opštinama na sjeveru države gdje je najveća stopa nezaposlenosti.

Screenshot_20191024_095306

Stručna konferencija je ove godine održana zajedno sa Forumom javnih službi za zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Pored Crne Gore aktivno su učestvovali i predstavnici službi za zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske. Svi učesnici su se saglasili da su ovakva okupljanja i susreti veoma značajni za sve zemlje članice jer su odlična prilika za razmjenu dobre prakse, iskustava i identifikovanje problema u oblasti tržišta rada i zapošljavanja. 

-Postoji zajednička potreba da se razgovara o mjerama za zapošljavanje koje zavodi sprovode, a koje se tiču boljih usluga zavoda, bolje saradnje sa poslodavcima i unaprijeđenja kvaliteta radne snage na evidencijama – poručio je direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić i kazao da je CPESSEC dokaz da, pozitivna inicijativa koja se zasniva na prijateljskom i kreativnom osnovu, može doprinijeti vidljivim pomacima na tržištu rada.

Inače, Zavod za zapošljavanje Crne Gore jedan je od osnivača i članova CPESSEC-a, koji je osnovan u Beogradu 2007. Tradicija je da CPESSEC-om svake godine predsjedava druga država, koja ima obavezu da organizuje narednu konferenciju, na aktuelne teme iz oblasti tržišta rada i politika zapošljavanja. 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine tako je predala predsjedavanje predstavnicima Agencije za zapošljavanje Bugarske, sa željom za puno uspjeha u radu.