Nezaposlenost ispod državnog prosjeka

30/01/2020

Na evidenciji Područne jedinice Bar, za opštine Bar, Ulcinj i Budva, na kraju godine bilo je 3.678 nezaposlenih, od kojih je više od 2.300 žena. U odnosu na prošlu godinu bilježi se pad od 14,20 odsto.

NA SEZONSKIM POSLOVIMA 3.400

OSOBA Tokom 2019. godine, na sezonskim poslovima je zaposleno gotovo 3.400 osoba sa evidencije Područne jednice, a oglašavanje slobodnih radnih mjesta je bilo na približnom nivou.

“Posredstvom Područne jedinice Bar tokom prošle godine u Baru je zaposleno 1.538 sezonskih radnika, u Ulcinju 1.002, a u Budvi 843 sezonca. Dakle, prethodnih 12 mjeseci, u ove tri opštine, smo premašili plan za gotovo 600 angažmana i zabilježili najveći uspjeh u odnosu na mnogo godina unazad”, kazao je načelnik Područne jedinice Bar Veselin Orlandić dodajući da je uvjeren da će i ove sezone biti zainteresovanih sa evidencije za posao tokom ljeta.

“Što se tiče kretanja i prognoze u posljednje vrijeme bio je karakterističan priliv lica na evidenciju iz tri razloga: povratak sa sezonskog zapošljavanja, prijava zbog stručnog osposobljavanja visokoškolaca i prijava budućih aplikanata za dodjelu bespovratnih sredstava. U ovo doba godine doći će do pada broja lica na evidenciji jer su visokoškolci sredinom mjeseca počeli stručno osposobljavanje“, saopštio je Orlandić.

■ REALIZOVANI BROJNI PROGRAMI

Što se tiče programa obrazovanja odraslih u toku 2019. godine je 11 lica sticalo znanja za stručnu kvalifikaciju “zaštitar/ka” za 11 lica, za zanimanje “računovodstveni tehničar/ka”10 lica i kroz program obrazovanja za rad na računaru obučeno je 15 lica.

Kroz programe javnih radova “Neka bude čisto” i “Personalni asistent” je angažovano 21 nezaposleno lice.

Trenutno je aktuelan program osposobljavanja za samostalan rad koji će biti završen u aprilu 2020.godine, a program osposobljavanja za rad kod poslodavca je nedavno završen.

Za prvi poziv za dodjelu grantova za samozapošljavanje bilo je zainteresovano 33 nezaposlena lica iz Područne jedinice Bar. Održana su dva trodnevna seminara gde je uče stvovalo 21 lice od kojih je 14 podnijelo zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava po Programu grantova za samozapošljavanja, dobijenog iz EU fondova.