Nikšić: Opština objavila Javni poziv poslodavcima za zapošljavanje mladih

09/05/2019

Opština Nikšić objavila je Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu podsticanja zapošljavanja visokoškolaca, mlađih od 30 godina. Poziv je istaknut i na oglasnoj tabli nikšićkog biroa rada. Program je namijenjen licima koja su na evidenciji nezaposlenih na Birou rada Nikšić,  državljani su Crne Gore, sa mjestom prebivališta u Nikšiću, uslov je da posjeduju  visoko obrazovanje , VII stepen stručne spreme i da su u životnoj dobi do 30 godina.

Na poziv mogu da se jave svi poslodavci sa teritorije nikšićke opštine, bez obzira da li im je sjedište u gradu pod Trebjesom. Poziv, otvoren 6. maja, traje 15 dana, a mogu se prijaviti poslodavci sa izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa.

Prijava se dostavlja Građanskom birou Opštine Nikšić. Obrasci za prijavu dostupni su i u elektronskoj formi, na sajtu Opštine Nikšić.

Nakon završenog procesa prijave za učešće u realizaciji programa, poslodavci će sa Opštinom potpisati ugovor o sufinansiranju programa. Opštinskim budžetom  za ovu godinu obezbijeđena su sredstva, u iznosu od 250.000 eura, odnosno 200 eura mjesečno, po zaposlenom. Poslodavci, partneri u programu, obavezni su da obezbijede po kandidatu isti iznos kao Opština, od po 200 eura mjesečno. Na nadoknadu koju ostvare korisnici za period do godinu ne plaćaju se porezi, doprinosi i dažbine propisane zakonom, a pravo na zdravstveno osiguranje ostvarivaće  kao nezaposlena lica.

Na osnovu sopstvenih potreba i kriterijuma, poslodavci će objaviti oglase za zapošljavanje i odabrati kandidate. Kako je predviđeno, program će trajati 12 mjeseci.

Prema podacima nikšićkog biroa rada, iz februara, na evidenciji se nalazi 890 visokoškolaca, a mlađih od 29 godina je 326, odnosno oko 36 odsto zadovoljava kriterijume programa.