Novčana naknada za više od 9.000 korisnika mjesečno

08/11/2018

Nakon prestanka radnog odnosa nezaposleno lice ima pravo, po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti, na novčanu naknadu, pod određenim uslovima. Za vrijeme korišćenja naknade obezbijeđeno je pravo na zdravstveno i penzijsko invalidsko osiguranje.

U Crnoj Gori ovo pravo, u  prosjeku, mjesečno koristi 9.366 nezaposlenih lica. Novčana naknada iznosi 40% minimalne zarade, utvrđene zakonom (77,20 eura). Za novčanu naknadu za devet mjeseci 2018. godine usmjereno je ukupno 8.740.498,33 eura. Na iznos novčane naknade obračunavaju se i plaćaju doprinosi za zdravstveno i penzijsko – invalidsko osiguranje.

Uslovi

Uslovi za sticanje prava, ostvarivanje i prestanak, dužina trajanja, visina novčane naknade i ponovno sticanje prava na novčanu naknadu utvrđeni su Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.
Pravo na novčanu naknadu ima osiguranik koji prije prestanka radnog odnosa ima staž osiguranja od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci, kojem je radni odnos prestao bez njegove saglasnosti ili krivice i ako se prijavi Zavodu za zapošljavanje i podnese zahtjev u zakonom propisanom roku.
Osnovni kriterijum za utvrđivanje perioda za koje vrijeme nezaposlenom licu, nakon prestanka radnog odnosa, pripada novčana naknada, je prethodno ostvarena dužina staža osiguranja. Minimalni period za koji se isplaćuje novčana naknada je tri mjeseca (za osiguranike sa stažom osiguranja od jedne do pet godina), a maksimalni 12 mjeseci (za osiguranike sa više od 25 godina staža osiguranja).

Izuzetak

Izuzetak čini nezaposleno lice, koje ima više od 35 godina staža osiguranja i nezaposleno lice koje ima više od 25 godina staža osiguranja, a roditelj je lica koje, u skladu sa zakonom, ostvaruje pravo na ličnu invalidninu, kojima pravo na novčanu naknadu traje do ponovnog zaposlenja, odnosno do nastupanja nekog od osnova za prestanak tog prava.
Takođe, novčana naknada pripada invalidu II, odnosno III kategorije, koji nije korisnik privremene naknade po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i licu sa invaliditetom, bez obzira na ostvareni staž osiguranja, dok čeka na zaposlenje, odnosno do nastupanja nekog od osnova za prestanak prava na novčanu naknadu u skladu sa zakonom.
Izuzetno, invalidu rada II i III kategorije, saglasno Zakonu o dopunama Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, počev od 1. januara 2014. godine, pripada pravo na novčanu naknadu u iznosu najniže penzije u Crnoj Gori utvrđene Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (125,63 eura).

Naknade najbrojnije u Beranama, Podgorici, Rožajama…


Najveći broj korisnika novčane naknade je u Beranama (2.037), Podgorici (1.148), Rožajama (872), Bijelom Polju (813), Nikšiću (683), Pljevljima (530)… Upravo ova ciljna grupa u fokusu je aktivnosti Zavoda za zapošljavanje. Kroz programe i razne mjere korisnici naknade nastoje se izvući iz pasive i ponovo vratiti na tržište rada. Uključeni su u informisanje, savjetovanje, obrazovanje i osposobljavanje, javne radove, te sezonsko zapošljavanje.