Obavještenje

09/04/2024

Obavještavamo organizatore obrazovanja da je Zavod za zapošljavanje Crne Gore, dana 08.04.2024. godine, na CEJN-u  objavio  tender – usluge obrazovanja odraslih, po partijama.  

Elektronsko otvaranje ponuda izvršiće se dana 08.05.2024. godine, u 12 časova.