Obavještenje o obezbijeđenim dodatnim sredstvima za realizaciju programa aktivne politike zapošljavanja

09/02/2022

Obavještavamo izvođače programa javnih radova, osposobljavanja za samostalan rad i osposobljavanja za rad kod poslodavca da je Zavod za zapošljavanje obezbijedio dodatna sredstva za finansiranje navedenih programa.

Nakon donošenja odluke o dodjeli dodatnih sredstava od strane Upravnog odbora,  Zavod za zapošljavanje i izvođači programa kojima su dodijeljena dodatna sredstva zaključiće anekse ugovora o realizaciji programa na osnovu kojih će se isplatiti dodatna sredstva.

Službenici Zavoda za zapošljavanje kontaktiraće predstavnike izvođača programa u cilju informisanja o datumu i mjestu zaključivanja aneksa ugovora o realizaciji programa.