Obavještenje o prijemu i postupanju sa podnescima iz nadležnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

29/12/2021

Zavod za zapošljavanje Crne Gore obavještava sve stranke i korisnike usluga da se, shodno odredbama Zakona o upravnom postupku, od 4. januara 2022. godine svaki podnesak (zahtjev za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju, žalba, molba prigovor, urgencija i svaki drugi oblik pismena kojim se zahtijeva preduzimanje aktivnosti od strane Zavoda) predaje lično ovlašćenim službenim licima u područnim jedinicama, biroima rada prema mjestu prijavljivanja na evidenciju nezaposlenog lica sa invaliditetom.

Stranka podnesak može predati i slanjem preporučenom pošiljkom na adresu – Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Bulevar revolucije br.5., sa naznakom – za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Prijem i provjeru potpunosti i urednosti podneska u područnim jedinicama i biroima Zavoda za zapošljavanje vršiće zaduženi savjetnici za profesionalnu rehabilitaciju.