Obavještenje za korisnike usluga ZZZ CG

29/02/2024

Zavod za zapošljavanje Crne Gore obavještava korisnike svojih usluga da će u periodu od 7. do 10. marta 2024. godine, u cilju modernizacije i unapređenja servisa koje pruža,  izvoditi radove na instalaciji novog informacionog sistema i uspostavljanju novog “datacentra” na Centralnoj lokaciji u Podgorici, što će usloviti prekid rada elektonskih servisa u svim Područnim jedinicama u Crnoj Gori i prekid rada  internet servisa.

Nedostupnost informacionog sistema, za vrijeme navedenog perioda, podrazumijevaće prekid rada elektronskih servisa za:

  • Nezaposlena/zaposlena lica (Zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, Izdavanje potvrda I uvjerenja nezaposlenim licima I ostalih usluga koje se pružaju putem IT sistema);
  • Poslodavce (Prijave za slobodna radna mjesta I ostalih usluga koje se pružaju putem IT sistema).

Područne jedinice Zavoda za zapošljavanje u cijeloj Crnoj Gori će u navedenom periodu raditi u uobičajenom radnom vremenu za rad sa klijentima od 8 do 14 h i biti na usluzi za sva pojašnjenja i pružanje usluga koje nijesu povezane sa elektonskim servisima.

Zavod za zapošljavanje moli  korisnike svojih usluga da, u koliko je moguće, u navedenom periodu odlože ostvarivanje svojih prava i usluga koje im pruža Zavod za zapošljavanje, sa uvjeravanjem da će ih nakon najavljenog prekida moći ostvariti bez ikakvih posledica koje može prouzrokovati propuštanje rokova i sl.

Unaprijed zahvalni za razumijevanje.