Obavještenje za nezaposlena lica koja su podnijela prijavu za učešće u Programu „ Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih na poslovima inspekcijskog nadzora“

12/05/2022

Obavještavaju se nezaposlena lica  koja su podnijela prijavu za učešće u Programu  „Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih na poslovima inspekcijskog nadzora“  da je Komisija, obrazovana od strane predstavnika Uprave za inspekcijske poslove i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, a nakon intervjua obavljenog 09. 10. i 11.05.2022. godine sa kandidata koji su istom pristupili, donijela odluku o izboru sljedećih 60 učesnika Programa „ Podrška osposobljavanju i zapošljavanju mladih na poslovima inspekcijskog nadzora“:

 1. Monika Adrović, Podgorica;
 2. Mina Minić, Nikšić;
 3. Milan Beloica, Golubovci;
 4. Jelena Damjanović, Bijelo Polje;
 5. Jovan Šćepović, Berane;
 6. Kristina Femić, Podgorica;
 7. Nataša Bošković, Nikšić;
 8. Ivana Minić, Mojkovac;
 9. Mirjana Bukilić, Podgorica;
 10. Svetozar Vukićević, Bijelo Polje;
 11. Dušan Jašović, Berane;
 12. Jagoš Mrdak, Bijelo Polje;
 13. Aleksandar Lutovac, Mojkovac;
 14. Arijeta Barlović, Ulcinj;
 15. Nađa Rašović, Podgorica;
 16. Ivana Terzić, Pljevlja;
 17. Julija Kaluđerović, Ulcinj;
 18. Samir Smailović, Bijelo Polje;
 19. Todor Jovanović, Bijelo Polje;
 20. Pavle Vuković, Mojkovac;
 21. Adis Krcić, Plav;
 22. Radivoje Vojinović, Pljevlja;
 23. Kristina Vulezić, Bar;
 24. Nikoleta Marvučić, Bar;
 25. Dragana Nedović, Budva;
 26. Arjeta Adović, Ulcinj;
 27. Suzana Đukanović, Podgorica;
 28. Miloš Radunović, Podgorica;
 29. Vladan Pejović, Tuzi;
 30. Slađana Stijepović, Golubovci;
 31. Neda Kljajević, Bijelo Polje;
 32. Mirnesa Kalač, Rožaje;
 33. Haris Čilović, Berane;
 34. Eris Jašarović, Berane;
 35. Indira Kojić, Bar;
 36. Fahrete Xhurretoviq, Ulcinj;
 37. Jasmin Kožar, Podgorica;
 38. Marina Božović, Bijelo Polje;
 39. Aldin Suljević, Bijelo Polje;
 40. Amela Bučan, Bijelo Polje;
 41. Jovana Leković, Bijelo Polje;
 42. Anđela Vukanić, Podgorica;
 43. Anđela Garčević, Podgorica;
 44. Sonja Milonjić, Danilovgrad;
 45. Sanida Kolić, Bijelo Polje;
 46. Tijana Kučević, Plav;
 47. Branislava Pleskonjić, Berane;
 48. Sanja Pešić, Budva;
 49. Tamara Vukotić, Golubovci;
 50. Sened Burdžović, Bijelo Polje;
 51. Milka Kuč, Berane;
 52. Miloš Lalević, Andrijevica;
 53. Ana Blečić, Nikšić;
 54. Ilija Bošković, Nikšić;
 55. Anđela Radojičić, Nikšić;
 56. Dragana Krivokapić, Cetinje;
 57. Elmela Bibuljica, Bijelo Polje;
 58. Jelena Delević Šćekić, Berane;
 59. Jelena Vuković, Bijelo Polje i
 60. Enis Nurković, Rožaje.

Izabrana lica zasnovaće radni odnos za period od 16.05.2022. godine do 16.02.2023. godine. Za zaključivanje ugovora o radu neophodno je pripremiti kopiju lične karte, radnu knjižicu, kopiju diploma, ljekarsko uvjerenje i kopiju žiro računa. Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih D.O.O. “Kadar plus” će Vas kontaktirati radi zaključivanja ugovora o radu.