Obavještenje za nezaposlena lica

18/04/2022

Zavod za zapošljavanje Crne Gore obavještava nezaposlena lica zainteresovana za podnošenje prijave na Poziv br. 05/22-5561 objavljen 08.04.2022. godine da je krajnji rok za prijem prijava za učešće u Programu podrške za zapošljavanje mladih produžen do 26.04.2022. godine do 15h.