Obavještenje za subjekte javnog sektora

26/10/2020

U skadu sa Zaključkom Vlade Crne Gore, br.07-3481 od 06. jula 2018. godine, a u vezi sa Planom optimizacije javne uprave Crne Gore 2018-2020, koji se odnosi na praćenje realizacije mjera iz Plana optimizacije i blagovremenog izvještavanja ka Vladi Crne Gore, molimo vas da Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, uz priloženi zahtjev za objavljivanje javnog oglasa/javnog konkursa za posao, dostavite sljedeće:

1.Obrazloženje po kom osnovu se objavljuje javni oglas/javni konkurs u odnosu na mjere predviđene Planom optimizacije javne uprave Crne Gore 2018-2020, potpisano i ovjereno od strane starješine.

2.Saglasnost Užeg kabineta Vlade Crne Gore za objavljivanje javnog oglasa/javnog konkursa.

Ove podatke je neophodno dostaviti blagovremeno za svaki javni oglas/javni konkurs, u cilju obaveznog praćenja sprovođenja mjera predviđenih Planom optimizacije javne uprave Crne Gore 2018-2020 i izvještavanja ka Vladi Crne Gore