Obavještenje: ZZZCG će za OSI subvencionirati dio zarade i doprinosa koje je poslodavac isplatio iz sopstvenih izvora

08/05/2020

Korisnicima Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog Corona virusa COVID-19 koji su ujedno i korisnici subvencija zarada za zapošljavanje lica sa invaliditetom shodno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom biće subvencioniran onaj dio troškova isplate zarade i uplate doprinosa koji nije obuhvaćen Vladinim programom. Shodno navedenom Zavod će obračunavati subvencije zarade za zaposlena lica sa invaliditetom na način što će subvencionirati samo onaj dio zarade i doprinosa koje je poslodavac isplatio iz sopstvenih izvora. Poslodavci koji su korisnici Vladinog programa i subvencija zarada za zaposlena lica sa invaliditetom, prilikom podnošenja dokaza o isplati zarade i uplati doprinosa za zaposlena lica sa invaliditetom, Zavodu dostavljaju sledeću dokumentaciju:

  • Izvode iz banke kojima se dokazuje uplata dijela zarade i doprinosa od strane poslodavca;
  • Obračunsku listu (rekapitulaciju) zarade zaposlenog lica sa invaliditetom na kojoj je obračunat samo onaj dio zarade koji je poslodavac isplatio iz sopstvenih izvora.

Poslodavcima kojima je Vladinim programom isplaćen cjelokupan iznos troškova zarade i doprinosa, neće biti isplaćivana subvencija zarade za zaposlena lica sa invaliditetom za mjesece koji su obuhvaćeni Vladinim programom. 

Za sve dodatne informacije, poslodavci se mogu obratiti Zavodu putem mail-a vanredno.fondzapr@zzzcg.me