Obavještenje

26/04/2021

Zavod za zapošljavanje Crne Gore obavještava poslodavce da se produžava rok za podnošenje prijava na javni poziv za realizaciju obuke na radnom mjestu, koji je Zavod objavio na sajtu i u sredstvima javnog informisanja dana 05.04.2021.godine .

Krajni rok za podnošenje prijava za realizaciju obuke na radnom mjestu, sa potrebnom dokumentacijom je 07/05/2021.godine do 15h.