Objavljeno u dnevnom listu DAN 20. decembra 2015.

20/12/2015

DAN 20.dec naslovna
Naslovnu stranu možete pogledati i u pdf formatu ovdje DAN 20. dec naslovna.pdf
DAN 20.dec tekst
Tekst možete pogledati i u pdf formatu ovdje DAN 20. dec tekst.pdf
Dokumenti koji propisuju funkcionisanje Zavoda:
Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti
Pravilnik o uslovima, načinu, kriterijumima i obimu sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja
Strategija zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2011-2015
Akcioni plan zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2015. godinu možete vidjeti ovdje
Program rada Zavoda za 2015. godinu možete vidjeti ovdje
Dopunjeni program rada Zavoda za 2015. godinu možete vidjeti ovdje
Zaključak Vlade o pripremi zimske turističke sezone koji obavezuje Zavod za zapošljavanje možete vidjeti ovdje