Obuka na radio stanicama za OSI

21/11/2019

Kroz projekat “Medijska struka pravi okvir za dobar posao” šest osoba sa invaliditetom završilo je tromjesečnu obuku na Radiju Homer i na Radiju Crne Gore. Njih četvoro je nakon toga, uz podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, imalo priliku da kroz osmomjesečni radni angažman na pomenutim radio-stanicama stiču znanja i iskustva iz oblasti novinarstva, realizacije i organizovanja programa. Radio Homer će nakon isteka projekta o svom trošku zaposliti dvije osobe na period od šest mjeseci.

■ BENEFITI

Savjetnica u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Gracijela Rakonjac je, na predstavljanju rezultata projekta, kazala da Crna Gora ima najnapredniji Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. “Tim aktom je propisano da poslodavci koji zapošljavaju OSI imaju niz benefita prilikom zapošljavanja istih. U tom kontekstu, Crna Gora je stvorila uslove za otvaranje novih radnih mjesta. I ono što je navedeno kroz sva strateška dokumenta jeste da prepreke koje imaju OSI prilikom zapošljavanja jesu neadekvatna znanja, kao i vještine, a sa druge strane imamo predrasude poslodavaca koji nerado zapošljavaju OSI jer sumnjaju u njihove radne sposobnosti”, navela je Rakonjac. Prema njenim riječima, Zavod za zapošljavanje realizuje niz mjera sa ciljem da se otklone prepreke prilikom zapošljavanja OSI. “Jedan od značajnih programa Fonda za profesionalnu rehabilitaciju jeste dodjela bespovratnih sredstava za zapošljavanje OSI, kroz grant šeme. Ti projekti su stvorili uslov da se otvore nova radna mjesta i da se zaposle OSI. Do sada je Zavod za zapošljavanje objavio osam javnih poziva vrijednosti 13,5 miliona eura, uključeno je hiljadu OSI, i od tog broja je bilo zaposleno 50 odsto uključenih učesnika tokom trajanja projekta u najkraćem trajanju od polovine trajanja projekta”, precizirala je Rakonjac. U Radiju Homer zaposleno je pet osoba sa invaliditetom. Predsjednik Skupštine Kulturnog centra “Homer” Božidar Denda, podsjetio je da je KC Homer u prethodnih pet godina aplicirao za četiri projekta kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, navodeći da je od te institucije dobio 191.808 eura, dok ukupni opravdani troškovi za sve ove projekte iznose 198.438 eura. “Cilj tih projekata bio je da se mladim, nezaposlenim osobama oštećenog vida omoguće posebni programi za obučavanje za rad na računaru, prilagođeni časovi radijskog novinarstva, kao i sticanje radnih vještina, sposobnosti i samopouzdanja kako bi postali konkurentnija radna snaga sa većim šansama na tržištu rada, posebno u dijelu poslodavaca iz medijskog sektora”, rekao je Denda i dodao da je glavni cilj bio veća zapošljivost osoba sa oštećenjem vida, i ukupno svih OSI.

■ DRAGOCJENO ISKUSTVO

Polaznica obuke u okviru projekta “Medijska struka pravi okvir za dobar posao” Tijana Janjević kazala j e da je tokom obuke puno novog naučila, navodeći da je i ranije imala iskustvo radeći na radiju. “Rad na radiju mi je mnogo pomogao. Na osnovu svog iskustva mogu da zaključim da je novinarstvo zahtjevan posao, a da se od novinara zahtijeva viši nivo kvalifikovanosti. Puno sam naučila i ovo je za mene bilo dragocjeno iskustvo u pogledu novinarskog posla. Nadam se da ću u budućnosti moći negdje to znanje i da primijenim”, kazala je Janjević.