Od 18. oktobra do 18. novembra prijava visokoškolaca za stručno osposobljavanje

17/10/2019

Rok za prijavljivanje poslodavaca za Program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem završen je u utorak, 15. oktobra.  Prijavljivanje osme generacije korisnika za učešće u Programu počinje u petak, 18. oktobra i trajaće do 18. novembra.

Podsjetimo pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem i koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na prethodne godine realizacije Programa, oko 50% korisnika Programa je nastavilo radni angažman.