Od danas prijave visokoškolaca za Program stručnog osposobljavanja

19/10/2020

Prijavljivanje korisnika za Program stručnog osposobljavanja lica sa visokim obrazovanjem počelo je danas (19. oktobra) i trajaće do 19.novembra.

Budući korisnici Programa, mogu se prijaviti elektonskim putem, preko portala www.euprava.me

Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja, odnosno sa visokim obrazovanjem, i koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Podsjećanja radi, stručno osposobljavanje korisnika traje devet mjeseci i da se priznaje kao radno iskustvo u trajanju od 12 i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Cilj Programa da olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada pružanjem mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija.

Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih, sa kojim se suočava čitava Evropa, kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike.

Prema analizi koju je sprovelo Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Poreskom upravom, a koja se odnosi na prethodne godine realizacije Programa, oko 50 odsto korisnika Programa je nastavilo radni angažman, što nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi.