Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje u radnoj posjeti Zavodu za zapošljavanje

07/11/2019

Delegacija Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, na čelu sa predsjednikom Suadom Numanovićem, boravila je u radnoj posjeti Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Predstavnici tog skupštinskog radnog tijela su sa direktorom Zavoda Suljom Mustafićem, i njegovim saradnicima, razgovarali o aktuelnom stanju u oblasti zapošljavanja. Tom prilikom je ocijenjeno da bi kvalitetnija primjena zakona i poboljšanje zakonske regulative kao i jačanje mjera aktivne politike zapošljavanja doprinijeli otvaranju novih radnih mjesta, povećanju zaposlenosti a time i poboljšanju kvaliteta života građana. Mustafić i Numanović su ocijenili i da je poseban akcenat neophodno staviti na rješavanje nezaposlenosti mladih, uspostavljanje kompatibilnosti na tržištu rada i suzbijanje sive ekonomije.

direktor sajt

-Veoma je važno da je Zavod za zapošljavanje dobio podršku iz Skupštine za mjere i aktivnosti koje sprovodi. Takođe, ovom prilikom smo čuli korisne primjere i sugestije gdje bi naše mjere trebalo unaprijediti. Razgovarali smo o temeljnim pitanjima kojima se bavi Zavod, o modalitetima povećanja efekata u realizaciji mjera kao i o pristupu naše buduće saradnje – istakao je direktor Mustafić.

Na radnom sastanku predstavnika Zavoda i Odbora razmijenjena su i mišljenja o programu stručnog osposobljavanja, kredititima koje je raspodijelio Zavod u prethodnom periodu, bespovratnim grantovima dobijenim od Evropske komisije, programima profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

-Sve te programe i mjere je neophodno unaprijediti kako bi ukupna aktivna politika, koju sprovodi Zavod, bila još dostupnija građanima i rješavala evidentan, višegodišnji, problem nezaposlenosti. U fokusu treba da su nam mladi. Upravu tu kategoriju nezaposlenih, obrazovanih i kvalitetnih ljudi, treba da pokušamo da zadržimo. Sve naše buduće aktivnosti treba da budu osmišljene s tim ciljem – poručio je Mustafić.

numanovic sajt 2

Za predsjednika Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suada Numanovića ohrabrujuća je tendencija pada nezaposlenosti, u posljednje dvije godine.  On vjeruje da će, u narednom periodu, kroz nove investicije i otvaranje novih radnih mjesta registrovana stopa nezaposlenosti biti još niža.

-Posebno smo se osvrnuli na nezaposlene mlade ljude. Dogovorili smo da svi, sistemski, moramo češće apelovati na poslodavce da stvaraju bolje uslove za mlada nezaposlena lica i da učine sve, shodno svojim ekonomskim mogućnostima, da im i plate budu veće nego do sada. Vjerujem da je upravo to preventivni put njihovog bržeg zapošljavanja i ostanka u državi – kazao je Numanović.

Radnom sastanku su prisustvovali članovi Odbora Maja Bakrač, Nikola Divanović, Boris Mugoša i Nedžad Drešević kao i predstavnici Zavoda Sanja Rabrenović, Svetlana Krgović, Isad Kurpejović, David Perčobić, Milanka Radović, Jovan Kostić, Gracijela Rakonjac, Alma Mahmutović, Zorica Sredanović, Danka Rabrenović i Sanja Petrović.