Odluke Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje

16/04/2018

Zavod za zapošljavanje i ove godine realizuje program obrazovanja i osposobljavanja odraslih, kojim će biti obuhvaćena 1.364 lica iz evidencije nezaposlenih. Odlukom Upravnog odbora, na sjednici od 16. aprila, za tu namjenu je opredijeljeno  533.837 eura.

Izabrani organizatori realizovaće 31 program obrazovanja i osposobljavanja odraslih, od kojih 22 programa za sticanje stručnih kvalifikacija, za 597 nezaposlenih  i devet programa za sticanje ključnih vještina, za 767  lica.

Odlukom Upravnog odbora odobrena su sredstva u iznosu od 300.000 eura za realizaciju Pilot programa podrške teže zapošljivim licima u pripremi i aktiviranju na tržištu rada »Osnaži me i uspjeću«.

Program je osmišljen s ciljem pružanja podrške za 1.000 teže zapošljivih lica, prioritetno žena bivših korisnica naknade po osnovu rođenja troje i više djece i korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice, u pripremi i aktiviranju na tržištu rada. Pilot program će se realizovati u saradnji sa svim zainteresovanim agencijama za zapošljavanje u Crnoj Gori, koje će biti izabrane na osnovu Poziva koji je raspisao Zavod.

Ovi programi, po mišljenju Agencije za sprječavanje korupcije, ne podliježu zabrani i ograničenjima iz  Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, jer nijesu predviđena direktna zapošljavanja lica, već njihovo osposobljavanje u skladu sa propisanim ciljevima programa.

Usvojena je, takođe, odluka nadležne komisije o odobravanju 65.000 eura za kredite iz Inoviranog programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja preduzetništva. Ovim sredstvima biće otvoreno 13 novih radnih mjesta.