Održan drugi sastanak Upravnog odbora EU Twinning projekta

04/10/2023

Drugi sastanak Upravnog odbora Twinning projekta „Jačanje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u pogledu sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja, budućeg učešća u Evropskim socijalnim fondovima i olakšavanja mobilnosti radne snage“ finansiranog od strane EU održan je 28. septembra 2023. godine u prostorijama ZZZCG.

Cilj sastanka bio je pružiti priliku za diskusiju o obaveznim rezultatima postignutim tokom prva dva kvartala implementacije projekta, te predstaviti projektne aktivnosti uključene u radni plan br. 1 i do sada sprovedene aktivnosti detaljno opisane u kvartalnim izvještajima br. 1 i br.2.

Prisutne je na samom početku pozdravio vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, i vođa projekta zemlje korisnice, Gzim Hajdinaga, zahvalivši se partnerskim zemljama na trudu koji njihovi eksperti ulažu kako bi kvalitet usluga Zavoda bio na evropskom nivou, kao i na nesebičnoj razmjeni znanja i iskustava. Istakao je dobru saradnju sa kancelarijom rezidentnog savjetnika za Twinning, te zahvalio predstavnicama Delegacije EU što su mu ukazale čast da se susretnu prije Upravnog odbora kako bi razmijenili mišljenja o daljem toku napretka kako projekta, tako i aktivnosti ZZZCG.

Karol Jokl, vođa projekta zemlje članice EU (Slovačka), zahvalio se na toplom prijemu i  naglasio da su određeni rizici prepoznati, te da će Twinning eksperti nastojati da  učine sve kako bi krajnji rezultat projekta bio unaprijeđenje svih segmenata rada Zavoda za zapošljavanje i priprema zaposlenih za nove dužnosti koje ih uskoro očekuju, a vezano za implementaciju Garancije za mlade, kao i nakon ulaska u EURES mrežu.

Sastanku UOP-a prisustvovala je predstavnica Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Crne Gore, Jelena Vujadinović, koja se zahvalila Twinning kolegama na uspješnoj saradnji i entuzijazmu pokazanom tokom prethodnih 6 mjeseci.

Predstavnica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Liselotte Isakssson dala je svoj doprinos sastanku učestvujući u otvorenim diskusijama vezanim za trenutne mogućnostii Zavoda za zapošljavanje, kao i iskazala interesovanje za kapacitete Zavoda da u budućnosti sprovodi nove aktivnosti koje proizilaze iz članstva u EU.

Upravni odbor projekta bio je idealna prilika da se svim članovima predstavi nova koleginica, Brigitte Kuchar, takođe predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, koja se zahvalila na toplom prijemu i izrazila zadovoljstvo što je baš ona  zadužena za praćenje ovako važnog projekta.

Kadi Kanarbik, junior vođa projekta država članica (Estonija) i Leonard Bandurski, predstavnik GIZ-a, zahvalili su se na dobrodošlici, dok je Thomas Thommajunior vođa projekta države članica (Njemačka) prisustvovao u hibridnoj formi. Prisutni su bili i voditelji komponenti sa strane Crne Gore, Aleksandar Rakočević, Irena Perić i Gordana Vukčević, vojni da pruže povratne informacije predstavnicama Delegacije EU vezano za sva pitanja o procjeni trenutnog stanja.

Pandan rezidentnom savjetniku za Twinning sa strane Crne Gore, Ivana Šućur, kao predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja, zahvalila se prisutnima na interesovanju za ovaj projekat i naglasila da se raduje nastavku saradnje.  

U nastavku, RTA Slavomir Štastny naglasio je da se tokom prvih pola godine implementacije aktivno radilo na vidljivosti projekta, uz učešće na brojnim sastancima i konfrencijama van okvira isključivo Zavoda, kao i veb stranicu posvećenu Twinning projektu u okviru vebsajta ZZZCG, te izložio kratak pregled napretka projekta od posljednjeg UOP-a, održanog 09. maja 2023. godine, kao i planirane aktivnosti za period 1. oktobar 2023. – 31. mart 2024. Tokom drugog izvještajnog perioda (jul – septembar 2023.), nastavilo se sa aktivnostima u komponentama 1,2, i 3, sa fokusom na obuke. Sprovedene misije su bile veoma efikasne, saradnja između partnera intenzivna i više nego uspješna, dok se ostvarenje željenih rezultata odvija prema planu.

Sastanku su prisustvovali i predstavnik Ministarstva Evropskih poslova Crne Gore, Marko Dragaš, kao i predstavnica Unije poslodavaca Crne Gore, Marina Jovanović, predstavnica Unije slobodnih sindikata, Jelena Mitrović, i predstavnica Saveza sindikata, Lela Perović.

Učesnici UOP-a su pozitivno ocijenili napredak projekta i usvojili radni plan br. 1, kao i kvartalni izvještaj br. 2.

Sljedeći (treći) sastanak Upravnog odbora projekta okvirno je zakazan za januar 2024.