Održan peti sastanak Upravnog odbora EU Twinning projekta

02/07/2024

U prostorijama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore održan je peti sastanak Upravnog odbora EU Twinning projekta „Jačanje kapaciteta Zavoda za zapošljavanje u pogledu sprovođenja aktivnih mjera zapošljavanja, budućeg učešće u Evropskom socijalnom fondu i olakšavanja mobilnosti radne snage“.

Projekat ima za cilj jačanje administrativnih kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Ministarstva rada i socijalnog staranja i namijenjen je, prije svega, da pruži ekspertsku podršku kroz niz aktivnosti koje uključuju obuku i edukaciju zaposlenih u obije institucije, razvoj novih programa zapošljavanja, tehničku podršku, konsultacije i olakšavanje mobilnosti radne snage. 

Na sastanku je predstavljen peti kvartalni izvještaj o napretku tvining projekta i radni plan za naredni šestomjesečni period. Takođe, sastanak je bio i prilika da se na njemu prodiskutuju i razmotre rezultati implementacije, kao i pitanja koja su od značaja za dalji tok ralizacije projekta. Budući da je trajanje projekta produženo za period od tri mjeseca, završetak njegove implementacije se očekuje 1. januara 2025. godine.   

Sastanku Upravnog odbora prisustvovali su predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja (Direktorata za IPA fondove i druge međunarodne izvore finansiranja), Ministarstva finansija (Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći – CFCU), Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Ministarstva evropskih poslova, predstavnici Unije poslodavaca kao i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Sprovođenje Twinning ugovora predstavlja značajan korak ka modernizaciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i unapređenju njegovih kapaciteta. Nastavak ovih aktivnosti kroz IPA III finansijsku perpsektivu doprinijeće daljem razvoju tržišta rada, smanjenju nezaposlenosti i povećanju konkurentnosti radne snage u Crnoj Gori.