Održana sjednica Upravnog odbora

25/05/2017

Upravni odbora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je na sjednici održanoj 19. maja donio više odluka o finansiranju i realizaciji mjera aktivne politike zapošljavanja, u skladu s Akcionim planom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa za 2017 godinu i Programom rada Zavoda za tekuću godinu.

Za realizaciju javnog rada »Njega starih lica« u 2017.godini odabrano je 12 izvođača (»Caritas«, NVO, opštine, Crveno krst). Sprovođenjem ovog javnog rada stvoriće se uslovi za zapošljavanje 61 nezaposlenog lica iz evidencije Zavoda, na određeno vrijeme u trajanju do četiri mjeseca koji će voditi brigu o najmanje 230 starih lica u stanju socijalne potrebe. Za realizaciju javnog rada, opredijeljena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 49.940,00 €.

Javni rad »Personalni asistent« u 2017.godini biće realizovan kod 54 izvođača, s tim što jedan od izvođača realizuje dva programa. Sprovođenjem javnog rada »Personalni asistent« stvoriće se uslovi za zapošljavanje 282 nezaposlena lica iz evidencije Zavoda, na određeno vrijeme u trajanju od četiri mjeseca, na poslovima pružanja usluga licima sa invaliditetom u centrima i udruženjima. Za realizaciju ovog javnog rada su opredijeljena sredstva u ukupnom iznosu od 299.622,00 €.

Donijeta je odluka o izboru 66 izvođača  programa i finansiranju javnih radova u oblasti zaštite životne sredine, obrazovnih, kulturnih i drugih programa od javnog interesa u 2017.godini. Realizacijom ovih javnih radova stvoriće se uslovi za zapošljavanje 287 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, koja nisu bila u radnom odnosu u posljednjih 12 mjeseci, kod izabranog izvođača, na određeno vrijeme u trajanju od jednog  do tri mjeseca. Za realizaciju ovih javnih radova, opredijeljena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 209.305,50 €.

Na osnovu Odluke o izboru organizatora i finansiranju programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih u 2017.godini, biće realizovana ukupno 53 programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih, od kojih je 39 programa obrazovanja i osposobljavanja za sticanje stručne kvalifikacije kod 20 organizatora za 397 nezaposlenih lica i 14 programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih za sticanje ključnih vještina kod 11 organizatora za 220 nezaposlenih lica.

Za realizaciju programa obrazovanja i osposobljavanja odraslih, dodijeljena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 294.869,35 €: za sticanje stručne kvalifikacije 262.673,65 €, a za sticanje ključne vještine 32.195,70 €. Ova sredstva su opredijeljena za troškove izvođenja programskog sadržaja koji će učesnicima programa omogućiti sticanje stručne kvalifikacije, znanja i vještina bitnih za obavljanje poslova određenog zanimanja, radi povećanja njihove zapošljivosti.

Odluka o sufinansiranju projekta »Neka bude čisto« realizuje se u okviru Plana pripreme ljetnje turističke sezone za 2017. godinu, a donijeta je na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore. Naime, Planom pripreme ljetnje turističke sezone za 2017.godinu je predviđena realizacija projekta »Neka bude čisto«  u 2017.godini, koji će realizovati Ministarstvo održivog razvoja i turizma, JP Morsko dobro,  Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Glavni grad, Prijestonica, sve opštine i javna komunalna preduzeća. Aktivnosti koje će biti sprovedene kroz ovaj projekat prodrazumijevaju: čišćenje magistralnih putnih pravaca duž cijele teritorije Crne Gore, košenje trave i rastinja oko  magistralnih puteva i sakupljanje otpada duž magistralnih puteva. Predviđeno je zapošljavanje 100 lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore u javnim komunalnim preduzećima, na određeno vrijeme u trajanju od četiri mjeseca, kod 22 izvođača. Zavod je za sufinansiranje projekta izdvojio sredstva u iznosu od 38.000 €.

Realizacijom Odluke o odobravanju kredita iz »Inoviranog programa za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori« biće stvoreni uslovi za otvaranje 12 novih radnih mjesta. Za ovu namjenu su odobrena kreditna sredstva u ukupnom iznosu od 60.000,00 €.