Održana sjednica Upravnog odbora

20/07/2016

Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je na XIII sjednici, kojom je predsjedavala Ranka Pavićević, donio Odluku o izboru izvođača javnog rada »Asistent u nastavi«. Za realizaciju ovog javnog rada odobrena su sredstva u iznosu od 281.612,00 €, za 265 nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda. Ovaj javni rad će realizovati 99 izabranih izvođača javnog rada – javnih ustanova registrovanih za obavljanje obrazovnog i vaspitnog rada u oblastima predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja, srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja.

asistent u nastavi

Donijeta je i Odluka o izboru izvođača javnog rada »Personalni asistent« za čije finansiranje je izdvojeno 221.255,50 €, za 279 lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje. Javni rad će realizovati 50 izvođača koji su registrovani za obavljanje programa ovog javnog rada. U program će biti uključena nezaposlena lica iz evidencije Zavoda koja su osposobljenih za rad sa djecom i omladinom s posebnim potrebama, u trajanju do tri mjeseca.

Realizacija javnog rada »Asistent u nastavi« i javnog rada »Personalni asistent« vršiće se na osnovu ugovora koje će Zavod zaključiti sa izvođačima javnih radova, u skladu s odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.