Osposobljavanje za rad kod poslodavca

Osposobljavanje za rad kod poslodavca je program kojim se nezaposlenom licu iz evidencije Zavoda omogućava sticanje novih znanja i vještina radi zapošljavanja kod tog poslodavca. Ciljevi realizacije ovog programa su povećanje zaposlenosti i zapošljivosti učesnika programa i zadovoljenje kadrovskih potreba rada.

Učesnici programa mogu biti nezaposlena lica iz evidencije Zavoda zainteresovana za osposobljavanje za rad i zapošljavanje kod poslodavca koji realizuje program osposobljavanja. Izvođač programa je poslodavac koji je prioritetno, iz privatnog sektora i koji ima odgovarujuće prostorne, tehničko – tehnološke, kadrovske i finansijske uslove, neophodne za realizaciju programa, ili zaključen predugovor sa podizvođačem programa (organizatorom obrazovanja odraslih). Program se realizuje, u najkraćem trajanju od jednog mjeseca, a nakon realizacije programa poslodavac zaključuje ugovor/e o radu sa učesnikom/cima programa, u najkraćem trajanju od tri mjeseca.

Zavod učestvuje u finansiranju troškova realizacije programa u visini ukupnih troškova za dvije do četiri minimalne zarade po učesniku programa, a zavisno od dužine rada zaposlenog nakon realizacije programa. Opravdani troškovi realizacije programa su troškovi zarada instruktora koji može biti ili zaposleni kod poslodavca i/ili angažovan kao spoljni saradnik i materijalni troškovi realizacije programa.