Sa promocije projekta “Aktiviranje žena” u Beranama: Šansa za uključivanje mladih žena na tržište rada kroz bolje programe i usluge aktivacije

22/10/2021

Pilot projekat “Aktiviranje žena”, kojim je planirano da se unaprijedi zapošljavanje žena koje su tokom pandemije COVID 19 izgubile posao, prezentovan je u Beranama.

Projekat realizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, a njegovo sprovođenje je podržao je Globalni fond za održivi razvoj UN. Projekat će se realizovati uz predviđene obuke na radnom mjestu i zapošljavanje u trajanju od šest i 12 mjeseci.

Ines Pajović, nacionalni projektni kordinator Međunarodne organizacije rada kazala je da je realizacija ovog Projekta dio zajedničke akcije UN-a pod nazivom “ACTIVATE youth”.

-Cilj projekta “Aktiviranje žena” je uključivanje mladih žena na tržište rada kroz bolje programe i usluge aktivacije. Posrijedi je integrisani projekat UN agencija usmjeren na podsticaje ka efikasnijoj socijalnoj zaštiti i zapošljavanju sa ciljem ubrzanog napretka mladih u Crnoj Gori – saopštila je Pajović napominjući da se projekat već pilotira u Podgorici i Bijelom Polju gdje i ima za cilj aktivaciju 45 žena.

– Sada se širi i na Berane i Nikšić sa ciljem da se aktivira još 30 žena, iz te dvije opštine. Institucionalni faktori koji utiču na učešće žena na tržištu rada povezani su sa karakteristikama države blagostanja, uključujući socijalne politike koje obezbjeđuju subvencije za brigu o djeci, roditeljsko odsustvo i fleksibilne aranžmane vezane za radno vrijeme; i institucije tržišta rada, poput zakona o zaštiti zaposlenja, poreskih šema i sistema naknada za nezaposlene – kazala je Pajović i dodala da se pokazalo da su subvencije za brigu o djeci bolji alat od dječijih dodataka, ako se želi povećanje ponude ženske radne snage.

Pilot projekat ima dvije ciljne grupe: žene sa djecom predškolskog uzrasta koje su prethodno bile zaposlene i koje su izgubile posao od sredine marta 2020. godine zbog krize COVID-19 kao i žene sa djecom u predškolskom uzrastu koje su voljne da rade, ali su neaktivne jer nemaju pristup uslugama brige o djeci (nedostatak javnih ustanova, ili nedostatak resursa za plaćanje privatnih usluga čuvanja djece).

Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Sanja Rabrenović je kazala da se pri dizajniranju programa, osim o nezaposlenim ženama, vodilo računa i o poslodavcima.

-Poslodavci, uz finansijsku podršku Zavoda, na ovaj način mogu obučiti i obezbijediti kvalitetne radnike. Upravo je zato ovo dobar način da poslodavci, koji zaista imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika, do njih i dođu uz finansijsku i logističku podršku Zavoda.

Poslodavci će realizovati programe obuke za određena zanimanja, saglasno planovima obuke koje će pripremiti u saradnji sa Zavodom, u trajanju od tri ili šest mjeseci, zavisno od potreba nezaposlenih žena – precizirala je Rabrenović i objasnila da će Zavod, za vrijeme trajanja obuke na radnom mjestu, poslodavcu isplatiti sredstva u iznosu od 255 Eura po učesnici obuke, na mjesečnom nivou.

-Ova sredstva će se isplaćivati mjesečno, unazad, a nakon podnošenja dokaza, od strane poslodavca, o isplaćenim zaradama, porezima i doprinosima za socijalno osiguranje za zaposlene učesnice. Raspoloživa sredstva za finansiranje pilot projekta, u ove dvije opštine, iznose 38 hiljada dolara – istakla je ona.

Obaveza poslodavca je da sa učesnicama, za koje će obuku izvoditi u trajanju od tri mjeseca, zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od šest mjeseci. Sa druge strane, sa učesnicama, za koje će obuku izvoditi u trajanju od šest mjeseci, poslodavci imaju obavezu da zaključe ugovore o radu u najkraćem trajanju od 12 mjeseci.

-Obuka na radnom mjestu namijenjena je ženama od 25 do 34 godine života, sa djecom predškolskog uzrasta koje su se prijavile na evidenciju nezaposlenih lica Zavoda za zapošljavanje nakon 15. marta 2020. godine, zato što su: izgubile posao nakon navedenog datuma, i/ili prijavljene na evidenciju nezaposlenih lica poslije tog datuma – precizirala je predstavnica Biroa rada Berane, Milijana Vučeljić Golubović naglasivši da je trenutno 120 žena na evidenciji Biroa rada Berane koje ispunjavaju neophodne kriterijume prihvatljivosti iz Poziva.

– Ostvarili smo komunikaciju sa više od 70 žena, neposredno i telefonom, informisali ih o programu i ispitali njihovu spremnost da rade, tj. da se uključe u projekat. Za sada imamo potvrdan odgovor od 19 žena sa evidencije, koje su motivisane da se uključe u projekat. Paralelno smo informisali preko 50 poslodavaca a brojni od njih su i danas sa nama. I ovom prilikom pozivamo poslodavce da uzmu učešće u ovom projektu, iskoriste mogućnost zaposlenja kvalitetne radne radne snage koju mogu obučiti prema svojim potrebama i standardima.  Na taj način će pomoći da se mlade žene zaposle, ostvare svoje pravo na rad, steknu znanja i vještine potrebne za odgovarajuće radno mjesto, i na kraju, ojačaju porodični budžet – zaključila je predstavnica Biroa.

Javni poziv za iskazivanje interesovanja poslodavaca, iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Berane, za realizaciju obuke na radnom mjestu je otvoren do 29. oktobra do 15 časova.

Kako je najavljeno, u sljedećoj fazi Pilot projekta “Aktivacija žena”, biće objavljen Javni poziv za opštine Bar i Tivat.