Podsticaj od 2,4 miliona eura za zapošljavanje domaćih radnika

23/09/2015

Zavod za zapošljavanje ZZZ, Investiciono razvojni fond IRF i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća DMSP obezbijedili su 2,4 miliona eura u cilju podsticanja zapošljavanja u manje razvijenim opštinama i obezbjeđivanja obuke kako bi se poslovi nudili domaćim radnicima.

Direktor ZZZ Vukica Jelić rekla je da će biti realizovano sedam programa podsticaja zapošljavanja, s obzirom na to da postoje različite ciljne grupe, prenosi agencija MINA-business.

“Javni pozivi su objavljeni danas u medijima, pri čemu vjerujemo da ćemo zainteresovati veliki broj poslodavaca i nezaposlenih. Zavod će potrošiti 1,4 miliona eura i uključiti 1,5 hiljada osoba u šest programa“, navela je Jelić na konferenciji za novinare.

Clanak2

Ona je precizirala da su sva sredstva na raspologanju do kraja budžetske godine, pri čemu će poslodavce rangirati na osnovu onoga na koliko vremena će ponuditi angažman za te zaposlene.
Jelić je rekla da se prvi program odnosi na osposobljavanje za samostalan rad, pod nazivom Prvi posao u struci, namijenjen mladim ljudima koji su završili srednju, višu i visoku školu i nemaju radno iskustvo, a žive u manje razvijenim gradovima Crne Gore.

“Sredstva potrebna za realizaciju programa iznose 250 hiljada eura i uključiće oko 100 osoba. Prednost ćemo dati poslodavcima koji će nakon programa zapošljavati na neodređeno vrijeme ili na najduži period nakon programa“, dodala je Jelić.

Ona je navela da će se u drugom programu osposobljavanja za rad kod poslodavca Siguran posao, gdje će se prijavljivati poslodavci koji imaju potrebu za zapošljavanjem radnika.

“Poslodavci uglavnom imaju probleme sa tim da li ljudi imaju znanja, vještine i licence za posao koji im treba. Organizovaćemo obuke besplatno, ali nakon toga obaveza poslodavca je da ih zaposle. Sredstva potrebna za realizaciju programa su 450 hiljada eura, a očekuje se oko 350 učesnika“, objasnila je Jelić.

Ona je rekla da je treći program obrazovanja i osposobljavanja odraslih pod nazivom Znanjem do posla koji podrazumijeva obuke osposobljavanja za potrebe privrede.

“Program je za 400 osoba i 400 hiljada eura, pri čemu ćemo osposobiti kadar koji treba našoj privredi. Svi znamo priču sa turističkom privredom, zbog čega ćemo u narednom periodu organizovati obuke za ugostiteljstvo, turizam, građevinarstvo, poljoprivredna i druga zanimanja tražena na tržištu rada“, kazala je Jelić.

Prema njenim riječima, program javnih radova pod nazivom Javni radovi sjeveru podrazumijeva radno angažovanje prioritetno teže zapošljivih kategorija, za šta je opredijeljeno 200 hiljada eura i uključeno 200 osoba.

“Realizujemo i program stimulisanja sezonskog zapošljavanja Mladi u zimskom turizmu, koji podrazumijeva subvenciju zarada zaposlenih na sezonskim poslovima. Mjesečna subvencija zarade iznosi 100 eura po učeniku programa“, kazala je Jelić.

Ona je dodala da su učesnici programa mlade osobe do 24 godine, a sredstva potrebna za realizaciju programa su 50 hiljada eura i 200 učesnika.

Pilot program Aktivacija korisnika mateijlanog obezbijeđenja porodice MOP realizovaće se u cilju da pomogne toj kategoriji da izađe iz stanja socijalne potrebe.

“Sredstva potrebna za realizaciju programa iznose 50 hiljada eura i 250 učesnika programa. Njima neće biti ukunuta socijalna davanja, već će sticati znanja i vješitne i imaće neku dodatnu zaradu“, rekla je Jelić.

Dikretor IRF-a Zoran Vukčević naveo je da se sedmi program sastoji iz pripreme za biznis, gdje ZZZ i DMSP imaju ulogu da edukuju korisnike i same kreditne linije od milion eura koju je obezbijedio IRF.

“Pozivam sve preduzetnike koji namjeravaju da se bave biznisom da se jave u okviru ovog projekta i iskoriste šansu koja im se nudi. Za ovu kreditnu liniju obezbijedili smo rok povraćaja do 12 godina, grejs period do četiri godine i kamatnu stopu dva odsto“, precizirao je Vukčević.
On je objasnio da je kredit do 50 hiljada eura, ali i za sve one projekte koji su dobri, a prelaze tu cifru, omogućena je druga kreditna linija.

Vukčević je naveo da je IRF tokom ove godine plasirao preko 80 miliona eura, a prošle godine 71,2 miliona eura, što govori da je IRF za nešto više od godinu i po obezbijedio preko 150 miliona eura.
“Korišćenjem tih sredstava otvoreno je oko 3,5 hiljada novih radnih mjesta, dok je do prije par godina plasirano oko 20 miliona godišnje“, dodao je Vukčević.

Direktor DMSP Aleksandar Pavićević rekao je da je uloga Direkcije nefinansijska podrška u smislu pružanja logistike za mala i srednja preduzeća.

“Najbitnije je, nakon nefinansijske podrške u smislu edukacije i motivacije, ne pustiti ta preduzeća da budu sama na tržištu već dati punu logistiku nakon dobijanja tih sredstva“, smatra Pavićević.
Ministar rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević rekla je da je zapošljavanje jedan od najvažnijih društveno ekonomskih izazova Crne Gore, prije svega u manje razvijenim opštinama.
“Naš cilj je da za sve poslove koji se nude u Crnoj Gori nudimo domaću radnu snagu, što smo dobro uradili u vezi sa autoputom. Takođe očekujemo i od investitora da zapošljava domaću radnu snagu“, kazala je Kovačević.

Ona je dodala da se brzo očekuje potpisivanje okvirnog sporazuma za IPA projekte od 7,1 milion eura, kao i za zapošljavanje visokoškolaca na sjeveru za šta će opredijeliti oko četiri miliona eura.
“Takođe, nudićemo poslodavcima da rade obuke za poslove u turizmu, da obučimo naše ljude koji su na Birou kako bi radili u turizmu i kako bi izbjegli komentare da su ti ljudi nesposobni ili neradnici“, navela je Kovačević.