Posao sjeveru

21/12/2015

Zavod za zapošljavanje Crne Gore sprovodi programe u okviru mjera aktivne politike zapošljavanja.U četvrtom kvartalu ove godine akcenat smo stavili na sjeverne i druge manje razvijene opštine, s ciljem da na ovaj način pomognemo ne samo nezaposlenima da lakše dođu do posla, već i poslodavcima iz ovih opština da obezbjedimo stručne, kvalitetne radnike.

U okviru mjere osposobljavanje za rad kod poslodavca realizuje se program Prvi posao u struci, koji se izvodi kod poslodavca, gdje učesnici stiču prva radna iskustva u svom nivou obrazovanja. Poslodavac je u obavezi da sa učesnicima zaključi ugovor o radu, i to na 9 mjeseci ukoliko se radi o visokoškolcima, odnosno na 6 mjeseci sa srednjoškolcima. Za vrijeme trajanja programa Zavod za zapošljavanje finansira zarade za 123 polaznika iz opština: Bijelo Polje, Mojkovac, Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje, Petnjica, Gusinje, Pljevlja, Žabljak, Plužine, Šavnik, Kolašin, Nikšić, Danilovgrad, Ulcinj i Cetinje.

Kroz mjeru osposobljavanje za samostalan rad izvodimo program Siguran posao. Ovaj program omogućava poslodavcima da nezaposleno lice prvo osposobe za konkretno radno mjesto u okviru svoje firme, nakon čega sa istim licem zaključuju ugovor na najmanje tri mjeseca. Ovaj program će se izvoditi u svim crnogorskim opštinama.

U toku je realizacija programa iz mjere obrazovanja i osposobljavanja odraslih Znanjem do posla, koji pruža mogućnost nezaposlenim licima sticanja stručnih kvalifikacija i ključnih vještina potrebnih tržištu rada. Ukazala se potreba za razvijanjem kompetencija u oblasti građevinskih zanimanja, administrativno- računovodstvenih poslova, turističko-ugostiteljska zanimanja i za rad u uslužnim djelatnostima. Izvodi se kod licenciranih organizatora obrazovanja odraslih, po javno važećim programima obrazovanja.