Posjeta VD direktora Zavoda Agenciji za zapošljavanje Republike Kosovo

22/02/2023

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, gospodin Gzim Hajdinaga, boravio je 20. februara u radnoj posjeti Agenciji za zapošljavanje Republike Kosovo na poziv zamjenice direktora Jehone Redža.

Tokom posjete, g. Hajdinaga je upoznao domaćine sa kretanjima na tržištu rada Crne Gore, novom organizacijom rada Zavoda, kao i reformama koje Zavod sprovodi na razvoju institucije i tržišta rada u susret evropskim integracijama. G. Hajdinaga je istakao neophodnost povezivanja i bliže saradnje sa partnerskim institucijama zemalja u Regiona u cilju ravnomjernog razvoja regionalnog tržišta rada. U tom smislu, posjeta Agenciji za zapošljavanje Republike Kosovo jedan od prvih koraka u ovom pravcu.

Gđa. Redža je zahvalila VD direktora g. Hajdinagi što se odazvao pozivu za posjetu. Naglasila je da je Agencija za zapošljavanje Republike Kosovo tokom prethodnog perioda intenzivno radila na unaprjeđenju svih segmenata djelovanja te da je razmjena iskustava i znanja sa relevantnim institucijama od velikog značaja za ovu instituciju. Veoma je dobrodošla saradnja sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, s kojim ova Agencija ima višegodišnju saradnju kroz realizaciju međunarodnih projekata, ali i sa drugim javnim službama za zapošljavanje u okruženju i šire.

G. Hajdinaga je informisao predstavnike Agencije da je tokom Direktorske konferencije Centra javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope/CPESSEC u Skopju, zajedno sa direktorom Agencije za zapošljavanje Republike Sjeverna Makedonija gospodinom Murati Bekimom predložio da na narednoj Direktorskoj konferenciji CPESSECa, koja će biti održana u Crnoj Gori, gosti budu predstavnici nacionalnih službi za zapošljavanje Republike Kosovo i Republike Albanije. Ovu inicijativu su podržale države članice koje su učestvovale na Direktorskoj konferenciji CPESSECa.

Dogovoreno je da će delegacija Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo uskoro boraviti u uzvratnoj posjeti Zavodu za zapošljavanje Crne Gore. Tom prilikom će biti potpisan sporazum o međusobnoj saradnji, kao što je to dogovoreno i sa nadležnima iz Agencije za zapošljavanje Republike Sjeverna Makedonija.