Poslodavca dobilo 3.165 visokoškolaca

26/11/2020

Pobjeda, 26. novembar 2020. godine

PODGORICA – Priliku za stručno osposobljavanje, u devetoj generaciji, dobilo je 3.165 lica sa stečenim visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva u nivou obrazovanja. Oni su upareni sa izabranim poslodavcima. Za učešće u programu stručnog osposobljavanja ove godine prijavljeno je gotovo 3.500 visokoobrazovanih.

Drugi krug prijavljivanja potencijalnih korisnika počeće danas i trajaće do nedjelje. Pravo učešća imaju samo već prijavljeni, njih 293, koji u prvom krugu nijesu dobili poslodavca ili okončali prijavu. Poslodavci su ove godine ponudili više od 12.500 radnih mjesta. Sudeći po brojkama moglo bi se zaključiti da epidemija novog virusa Covid 19 nije obeshrabrila ni poslodavce, koji su ove godine oglasili najviše upražnjenih mjesta do sada, niti buduće korisnike. Lista korisnika devete generacije Programa stručnog osposobljavanja zvanično je objavljena i nalazi se na sajtovima Zavoda za zapošljavanje, eUprave, Uprave za kadrove i Ministarstva prosvjete. Podsjetimo, pravo na stručno osposobljavanje imaju osobe sa stečenim visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva sa visokim obrazovanjem, i koje su na evidenciji nezaposlenih. Stručno osposobljavanje svršenih studenata traje devet mjeseci tokom kojih oni obavljaju praksu kod poslodavaca a priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci. Svak korisnik ima pravo na mjesečnu naknadu u visini polovine prošlogodišnje prosječne plate u Crnoj Gori. Po završetku programa korisnici imaju mogućnost polaganja odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem.

Kroz prethodne programe vise od polovine korisnika programa je ostalo da radi kod istog ili našlo posao kod drugog poslodavca.

Program zvanično počinje 15. januara i traje do 15. oktobra 2021. godine.

Originalni članak možete preuzeti ovdje.