Potpisani ugovori o dodjeli grantova za 20 projekata

04/10/2023

Na osnovu odluke Upravnog odbora ZZZCG broj 01/23-2808  od 24.05.2023. godine odobrena su sredstva za finansiranje 20 projekata, u ukupnom iznosu do 955.222,93 €, za podršku projektima zapošljavanja lica sa invaliditetom, podnosiocima predloga na javni poziv broj 07/22-24470 od 28.12.2022. godine. 

Prema onome što je navedeno u projektnim prijavama, u okviru projekata, biće uključeno 168 lica sa invaliditetom, od čega će 121 lice biti zaposleno tokom trajanja projekta, a 50 lice sa invaliditetom će biti zaposleno nakon završetka projekta, u najkraćem trajanju od devet mjeseci. Svi predloženi projekti imaju za rezultat zapošljavanje nakon završetka projekta.