Potpisani ugovori o dodjeli grantova za 20 projekata

18/03/2022

Na osnovu odluke Upravnog odbora ZZZCG broj 01/22-4120 od 15.03.2022. godine odobrena su sredstva za finansiranje  20 projekata, u ukupnom iznosu do 954.321,03 €, za podršku projektima zapošljavanja lica sa invaliditetom, podnosiocima predloga na javni poziv broj 07-16497 od 24.11.2021. godine. 

Prema onome što je navedeno u projektnim prijavama, u okviru projekata, biće uključeno 170 lica sa invaliditetom, od čega će 131 lice biti zaposleno tokom trajanja projekta, a 51 lice sa invaliditetom će biti zaposleno nakon završetka projekta, u najkraćem trajanju od devet mjeseci. Svi predloženi projekti imaju za rezultat zapošljavanje nakon završetka projekta.