POZIV AGENCIJAMA ZA PRIVREMENO USTUPANJE ZAPOSLENIH

20/06/2017

BROJ, 0301- 6619/17
Predmet poziva
Izbor agencije za privremeno ustupanje zaposlenih koja će sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore zaključiti sporazum o ustupanju 145 zaposlenih u Programu »Stop sivoj ekonomiji«, na poslovima pružanja tehničke podrške i pomoći službenim licima Poreske uprave, Uprave za inspekcijske poslove i Uprave policije, u trajanju od četiri mjeseca, počev od jula 2017. godine.
Program osposobljavanja i zapošljavanja mladih na poslovima sprečavanja neformalnog poslovanja »Stop sivoj ekonomiji« može se preuzeti sa sajta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – http:// www.zzzcg.org .

Podnosilac prijave
Prijavu na poziv mogu podnijeti registrovane agencije za privremeno ustupanje zaposlenih.
Prijava treba da sadrži:

  • podatke o podnosiocu (naziv, sjedište, PIB, žiro račun, podatke o zastupniku, redni broj upisa u Knjigu evidencije agencija za privremeno ustupanje zaposlenih) i
  • iznos agencijske provizije sa PDV-om (mjesečna zarada u neto iznosu je 300 €, po zaposlenom u programu).

 Kriterijum izbora

  • Iznos agencijske provizije

Ukoliko dva ili više podnosioca prijave ponude isti iznos provizije, Zavod za zapošljavanje Crne Gore će žrijebanjem izvršiti izbor najniže ponude.
Vrijeme i mjesto podnošenja prijave
Poziv je otvoren tri dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja i na sajtu Zavoda –   http://www.zzzcg.org
Prijava na poziv podnosi se Zavodu za zapošljavanje Crne Gore, od 8.00 h do 15.00 h, na adresu Bulevar revolucije br. 5, Podgorica.
Odluka o izboru donosi se u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Podnosilac prijave se obavještava o ishodu prijave, u roku od pet dana od dana  donošenja odluke o izboru.
 
Informacije
Informacije u vezi sa pozivom, zainteresovana lica mogu dobiti i na telefon broj 020-405-201.
Obrazac Poziva možete preuzeti ovdje.