Poziv nezaposlenim licima zainteresovanim za projekat “Mreža mladih preduzetnika”

15/01/2021

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) vas poziva da se prijavite za učešće na projektu ˝Mreža mladih preduzetnika˝. Cilj ovog projekta je da poboljša konkurentnost mladih na tržištu rada kroz jačanje njihovih preduzetničkih i socijalnih kompetencija, kao i edukaciju i motivaciju za aktivno učešće u društvenoj zajednici.

Za učešće na projektu se mogu prijaviti osobe uzrasta 22-30 godina života sa stečenim VI ili VII novoom obrazovanja, a koje se vode kao nezapošljene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Odabir 12 učesnika će se izvršiti na osnovu motivacije prijavljenih kandidata/kinja vodeći računa o ravnomjernoj regionalnoj i polnoj zastupljenosti.

Pozivno pismo za učešče u projektu možete preuzeti ovdje.

Prijavni formular za učešće u projektu možete preuzeti ovdje.