Poziv za podnošenje predloga projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom

13/11/2016

Zavod za zapošljavanje Crne Gore na osnovu odluke Upravnog odbora, dana 13.11.2016. objavljuje poziv fizičkim i pravnim licima da podnesu projektne ideje koje će omogućiti zapošljavanje lica sa invaliditetom, povećanje konkurentnosti kroz sticanje stručnih kvalifikacija i vještina, kao i stimulisanje poslodavaca za zapošljavanje ovih lica. Poziv će biti otvoren do 14.12.2016. u 15 časova.

Javni poziv i dokumentaciju neophodnu za podnošenje predloga projekata možete preuzeti ovdje

Napomena: u Pozivu za podnošenje predloga projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom objavljenom na web sajtu Zavoda dana 13.11.2016. godine, omaškom su izostavljeni: broj javnog poziva, koji glasi »02-12196/1 od 11.11.2016. godine« i broj Odluke Upravnog odbora Zavoda, koji glasi »01-12196 od 11.11.2016. godine«.

Poziv za podnosenje projekata

Uputstvo podnosiocima predloga projekata

Prijavni formular – prilog 1

Budzet – prilog 2

Logicki okvir – prilog 3

Finansijski identifikacioni obrazac – prilog 4

Izjava podnosioca prijave – prilog 5

Izjava o partnerstvu – prilog 6

Lista za provjeru

Predlog ugovora