Poziv za program edukacije iz oblasti preduzetništva “Mlade žene preduzetnice”

06/05/2022

Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG), uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), realizuje projekat kroz koji će mladim nezaposlenim ženama biti obezbijeđena sveobuhvatna obuka iz oblasti preduzetništva.

Projekat je dio ILO programa “Aktiviraj se! Integracijom socijalne zaštite i zapošljavanja do ubrzanog napretka mladih u Crnoj Gori”, a finansiran je iz zajedničkog fonda Ujedinjenih nacija koji je usmjeren na podršku ispunjenju ciljeva održivog razvoja.

Partner UPCG u implementaciji ovog projekta je Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Glavni cilj projekta: podrška razvoju preduzetništva mladih žena.

Ciljna grupa projekta: mlade nezaposlene žene (starosna dob: 25-34 godine) koje se nalaze na evidenciji ZZZCG i koje su zainteresovane za pokretanje sopstvenog biznisa. Na prijavu učešća posebno se podstiču mlade žene koje pripadaju osjetljivim kategorijama (osobe sa invaliditetom, majke djece s posebnim potrebama, žene koje žive izvan urbanih područja, žene koje posluju u sivoj zoni – još uvijek nisu registrovale svoj biznis).

Podrška mladim nezaposlenim ženama – potencijalnim preduzetnicama uključuje:

  • Program edukacije za unapređenje znanja o preduzetništvu (ILO trening paket “Get Ahead”) Edukacija će biti realizovana u vidu petodnevnih besplatnih treninga, koji će biti održani u tri grada:

  • u Podgorici: 12-13. i 16-18. maja 2022. godine, u hotelu Philia
  • u Kotoru: 16-20. maja 2022. godine, u hotelu Vardar
  • u Nikšiću: 19-20. i 24-26. maja 2022. godine, u IPC Tehnopolis. Maksimalan broj polaznica obuke po jednom treningu: 20.

Svim polaznicama treninga biće isplaćeno po 50 EUR finansijske nadoknade.

  • Mentorstvo i savjetovanje

Po završenoj edukaciji, određene polaznice će dobiti mentorsku podršku trenerica, kako bi lakše prevladale izazove s kojima se mogu suočiti u početnoj fazi poslovanja.

Prijava učešća:

Zainteresovane polaznice treba da pošalju prijavu na email UPCG: office@poslodavci.org, sa naznakom: Prijava – Mlade žene preduzetnice.

Prijava zainteresovane polaznice treba da sadrži:

  • lične i kontakt podatke (ime i prezime, datum rođenja, broj telefona, email adresa)
  • kratak opis motiva za pohađanje ovog programa edukacije (tekst dužine do 800 karaktera).

Krajnji rok za prijavu učešća:

  • za program edukacije u Podgorici – 10. maj, do 12h
  • za program edukacije u Kotoru – 11. maj, do 12h
  • za program edukacije u Nikšiću – 17. maj, do 12h

Imajući u vidu da je broj učesnica ograničen (do 20 polaznica po jednom programu), UPCG će na prijave pravovremeno odgovoriti i sve zainteresovane obavijestiti o njihovom statusu.

Dodatne informacije:

Zainteresovane polaznice mogu kontaktirati UPCG svakog radnog dana, u periodu od 10:00 do 15:00 sati, i to na:

– tel. broj: 020 209 250