Pozivamo mlade da se prijave za učešće u projektu “Digitalne vještine za ljudska prava”, koji sprovodi NVO Juventas pod pokroviteljstvom Ambasade SAD-a

11/11/2022

Sa velikim zadovoljstvom vas obavještavamo da je realizacija aktivnosti u sklopu projekta „Digitalno obrazovanje za ljudska prava“ počela.  Projekat će sprovoditi NVO Juventas uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori.

Kroz ovaj projekat, nastoji se doprinijeti jačanju kapaciteta mladih u Crnoj Gori u kontekstu informaciono-komunikacionih tehnologija, programiranja i ljudskih prava.

Projekat ima za cilj da osnaži mlade ljude da aktivno rješavaju probleme u svojoj zajednici, pružajući im znanja i vještine o informacionim tehnologijama. Sve to će biti praćeno edukativnim aktivnostima u oblasti ljudskih prava.

U cilju podizanja svijesti mladih u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Beranama o ljudskim pravima i značaju aktivnog građanstva, realizovaće se serija radionica za 80 učesnika. Oni će biti angažovani u razvoju različitih, interaktivnih digitalnih alata koji imaju za cilj da olakšaju proces učenja, kao što su aplikacije i kvizovi.

Riječ je projektu koji ima za cilj da osposobi srednjoškolce i mlade za kreiranje jednostavnih veb aplikacija, a sve to sa ciljem da osavremeni nastavne procese u Crnoj Gori kroz razvoj digitalnih vještina i znanja o ljudskim pravima, pa se tako sastoji iz škole programiranja i škole o ljudskim pravima.

Radionice će se organizovati u trajanju od 16 nedelja, a po 20 mladih ljudi iz ove četiri opštine, koji prođu proces selekcije, imaće priliku da potpuno besplatno, uz mentorsku podršku priznatih eksperata iz oblasti IT, uče o osnovama programiranja. Pored toga, uporedo sa IT radionicama, ista grupa mladih će biti u prilici da prođe kroz seriju radionica na temu ljudskih prava, koje će voditi Juventasove trenerice sa preko 15 godina iskustva u pomenutoj oblasti.

Vještine kodiranja i znanja o ljudskim pravima, koja će polaznici sticati kroz program, koristiće se u procesu razvoja različitih IT alata koji će se koristiti u promociji ljudskih prava, posebno u nastavi. Na taj način, program stvara sinergiju između programiranja i ljudskih prava i omogućava mladima da primijene stečeno znanje, sa konkretnim ciljem.

Kroz kreiranje ovih digitalnih alata, ojačaće se i kapaciteti nastavnika u srednjim školama u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Beranama za održavanje nastave u oblasti nauke, ljudskih prava i srodnih oblasti.

Pozivamo mlade od 15 do 25 godina iz Podgorice, Bijelog Polja, Berana i Nikšića da se za učešće na projektu prijave putem aplikacione forme na sljedećem linku:

Rok za prijavu je utorak, 15. novembra do 14h, a jedan od preduslova jeste poznavanje rada na računaru.

Projekat finansira  Ambasada SAD u Podgorici kroz Program malih grantova Demokratske komisije.