Predstavljen dizajn novog Informacionog sistema ZZZCG

22/02/2024

Dizajn novog Informacionog sistema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, koji će biti uspostavljen kroz projekat “Unapređenje postojeće informatičke infrastrukture i razvoj novog informacionog sistema Zavoda za zapošljavanje Crne Gore”, predstavljen je u prostorijama Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u Podgorici.

Za implementaciju Projekta, koji se realizuje u okviru Jednogodišnjeg Akcionog dokumenta za Crnu Goru za 2020. godinu – „Podška pametnom i inkluzivnom rastu – zapošljavanje i socijalna inkluzija”, odgovorno je Ministarstvo rada i socijalnog staranja.  Navedeni projekat se finansira iz pretpristupnih fondova EU (IPA II), a ko-finansira ga Vlada Crne Gore.

Tokom prezentacije, sve ključne karakteristike i elementi novog Informacionog sistema su detaljno predstavljeni kako bi se stvorila potpuna slika o njegovoj funkcionalnosti i primjeni. Ovaj sistem je pažljivo dizajniran s ciljem da bude jedinstven, efikasan i inovativan kako za zaposlene u ZZZCG, tako i za korisnike njegovih usluga. Dizajn predstavljenog informacionog sistema obuhvataće sveukupno planiranje i organizovanje strukture sistema, uključujući detalje arhitekture, funkcionalnosti i korisničkog iskustva.

Pored prezentacije dizajna, predstavljena je i demo verzija aplikacije koja se odnosi na mjere aktivne politike zapošljavanja. Pomenuta demo aplikacija omogućiće učesnicima da direktno iskuse funkcionalnosti i mogućnosti budućeg informacionog sistema, pružajući jasnu sliku o tome kako će novi sistem unaprijediti procese u Zavodu za zapošljavanje.

Posebno je bila značajna uloga gosta na prezentaciji, Albina Kereca, koji je implementator aplikativnih programa koje koristi Zavod za zapošljavanje u Republici Sloveniji. Svojim bogatim iskustvom i stručnošću gospodin Kerec je dao dragocjene uvide u najbolje primjere prakse i savremene trendove u razvoju informacionih sistema u oblasti zapošljavanja. Uz sve to, prikazan je kratak osvrt na trenutne aktivnosti na projektu, pružajući učesnicima informacije o napretku i planovima za buduće korake.  

Takođe, tokom prezentacije, najavljena je implementacija novog instrumenta izvještavanja pod nazivom “Progress Report”, koji će značajno povećati transparentnost aktivnosti na projektu i omogućiti bolje praćenje njegovog napretka.

Ovaj projekat je podjeljen u dvije tematske cjeline (LOT-ove) po kojima je podijeljena i nabavka opreme. Ukupna  vrijednost oba ugovora u okviru iste tenderske procedure je oko 2 miliona eura, od čega finansiranje EU čini 85% sredstava, a nacionalno ko-finansiranje iznosi 15%.