Predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore posjetili Nacionalnu službu za zapošljavanje Srbije

26/11/2021

Vršilac dužnosti direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Goran Folić, predsjednica Upravnog odbora Zavoda Hadži Vesna Vujošević i VD pomoćnica direktora u Sektoru za evidencije, analizu u oblasti zapošljavanja i informacioni sistem Nataša Dević boravili su u radnoj posjeti Nacionalnoj službi za zapošljavanje Srbije gdje su održali radni sastanak sa direktorom NSZ Zoranom Martinovićem i zamjenikom direktora Petrom Jarićem.

Bilateralni susret nastavak je dobre saradnje institucija dvije države, definisan Protokolom o saradnji. 

Sagovornici su u otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmijenili informacije o efikasnosti realizovanih mjera u periodu pandemije Covid 19, načinu realizacije programa aktivne politike zapošljavanja u narednoj godini, kao i o unapređenju mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije u cilju povećanja zapošljivosti osoba sa invaliditetom.

Folić je istakao da je Zavodu za zapošljavanje Crne Gore saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje Republike Srbije od posebnog značaja, kao i primjeri dobre prakse koji bi, uz podršku NSZ, u narednom periodu mogli biti primijenjeni i u našoj državi. 

Na sastanku je između ostalog razgovarano i o načinu realizacije pojedinih programa i organizacije rada NSZ, sa posebnim osvrtom na program „Moja prva plata” i mjere podrške zapošljavanju osoba sa invaliditetom. 

Predstavnici dvije službe su, tokom sastanka, razmijenili iskustva i o načinu organizovanja, operativnosti i funkcionalnosti informacionog sistema.

VD direktora Zavoda Goran Folić upoznao je kolege iz Srbije da se uveliko radi na unapređenju rada Zavoda za zapošljavanje te da se planira pokretanje onlajn platforme u ciju pružanja efikasnije usluge, svim korisnicima.

Predstavnici NSZ su, tom prilikom, ukazali da je Nacionalnoj službi za zapošljavanje, koja je ostvarila dobru saradnju sa službama regiona, dragocjen svaki susret sa predstavnicima Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. 

Informisali su novo rukovodstvo ZZZ Crne Gore o kretanjima na tržištu rada Srbije, mjerama i finansijskoj podršci Vlade građanima i privredi, investicionim ulaganjima, kao i programima zapošljavanja, što je rezultiralo stabilnim tržištem rada i padom nezaposlenosti u Srbiji.

Takođe, razmijenjeni su i podaci o tržištu rada, kao i iskustva u oblasti izdavanja radnih dozvola.

Zajednički je ocijenjeno da je ovaj radni sastanak dodatno unaprijedio saradnju službi za zapošljavanje  Crne Gore i Srbije koja će se nastaviti kroz bilateralne kontakte i regionalnu saradnju.