Predstavnici Zavoda za zapošljavanje u radnoj posjeti Agenciji za zapošljavanje Kosova

17/07/2023

Delegacija Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je 10. i 11. jula bila u službenoj posjeti Agenciji za zapošljavanje Republike Kosovo. U delegaciji Zavoda za zapošljavanje su bili v.d. direkor g-din Gzim Hajdinaga sa svojim saradnicima.

U delegaciji Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo su bili gđa. Jehona Rexha – zamjenica direktora, direktori i rukovodioci više službi.

Vršilac dužnosti direktora Zavoda, g-din Gzim Hajdinaga u pozdravnoj riječi je izrazio zahvalnost zbog prijema delegacije Zavoda Agenciji za zapošljavanje Republike Kosovo. Zavod za zapošljavanje Crne Gore njeguje bliske odnose sa partnerskim javnim službama za zapošljavanje u regionu i šire, kako bi kroz razmjenu znanja i iskustava unaprijedili kvalitet usluga koje javne službe za zapošljavanje pružaju svojim klijentima.

G-din Hajdinaga je podvukao da je ovo uzvratna posjeta Agenciji, kao i da se saradnja odvija kako na bilateralnom nivou, tako i na multinacionalnom nivou, kroz učešće u projektima evropskih institucija, u okviru priprema zemalja u regionu za evropske integracije.

Gđa. Jehona Rexha je, pozdravljajući g-dina Hajdinagu i predstavnike Zavoda, zahvalila na prilici da se delegacija Agencije za zapošljavanje Republike Kosovo u neposrednom kontaktu sa kolegama iz Zavoda upozna sa načinom rada i sprovođenja tehnologije rada sa nezaposlenim licima i poslodavcima. Takođe, njene kolege, pomoćnici direktora će prezentovati sprovođenje tehnologije rada sa nezaposlenim licima, kao i način realizacije mjera aktivne politike zapošljavanja.

Tokom radne posjete predstavnici javnih službi za zapošljavanja Crne Gore i Republike Kosova su kroz prezentacije i usmenu disuskusiju razmijenili iskustva o načinu rada i sprovođenju tehnologije rada. Prezentovan je način rada sa nezaposlenim licima, vođenje zakonom propisanih evidencija, pružanje stručnih tretmana savjetovanja nezaposlenih lica, saradnja sa poslodavcima.

Poseban segment se odnosio na način sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, razlikama u sprivođenju istih, kao i prednostima i nedostacima u realizaciji. Model sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja, a koji se odnosi na mjere za sticanje zanimanja, koji primjenjuje Agencija za zapošljavanje Republike Kosovo je baziran na upućivanje nezaposlenih lica u trening centre za obuku koji posluju u okviru Agencije. Trening centre za obuku Agencija osniva na osnovu ispitivanja potreba tržišta rada i potreba poslodavaca. U okviru Agencije posluje osam trening centara, u kojima je moguća prekvalifikacija ili dokvalifikacija za 35 zanimanja.

Model sprovođenja mjera aktivne politike zapošljavanja koji primjenjuje Zavod za zapošljavanje, a koji se odnosi na mjere za sticanje zanimanja, je baziran na upućivanje nezaposlenih lica kod licenciranih provajdera obrazovanja koji su izabrani na javnom pozivu, a izvode se za zanimanja u skladu sa potrebama tržišta rada.

Drugog dana delegacija Zavoda za zapošljavanje posjetila je Biznis alijansu Kosova. Predsjednik AKB-a, g-din Agim Šahini dočekao ih je sa svojim saradnicima. U razgovoru sa direktorom Zavoda za zapošljavanje, g-dinom Gzimom Hajdinagom izrazio je posebnu zahvalnost na posjeti i ovom prilikom načelno su dogovorili procedure obezbjedjivanja sezonske radne snage sa Kosova za iduću ljetnju sezonu.